Sapoen heeft geen boodschap aan KTPI en PL
12 Dec, 06:36
foto
Raymond Sapoen, politiek leider van HVB. (Foto: Raoul Lith)


Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), stoort zich niet aan uitlatingen gedaan door voorzitters van de KTPI, Willy Soemita, en Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo. Volgens de HVB-leider moeten Soemita en Somohardjo de laatsten zijn die over verraad, overlopen of trouw praten. Sapoen meent dat Soemita middels de PL tracht zuurstof te krijgen om zo nog een rol van betekenis te hebben.

Soemita heeft onlangs, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan Pertjajah Luhur, de hoop uitgesproken dat personen die zich hebben afgesplitst van de moederpartij tot bezinning komen. Zij moeten beseffen dat de eenheid nu moet komen. Hij zei ook dat deze mensen hun geluk zoeken bij andere partijen voor verbetering van hun eigen maatschappelijke positie. Somohardjo benadrukte dat zonder samenbundelen, zonder die eenheid te vormen, het nooit zal lukken Suriname op de goede rails te krijgen.

Sapoen merkt tegenover Starnieuws op dat Soemita en Somohardjo proberen in te spelen op het etnische sentiment. ”Zij willen dat Javanen zogenaamd moeten gaan bundelen en zich niet moeten laten pakken door andere partijen en niet moeten gaan afsplitsen. Als wordt gekeken naar de historie van deze twee politieke leiders en hun partijen, heeft de geschiedenis uitgewezen dat vanaf de zestiger jaren deze politici zich constant hebben verplaatst van het ene politieke firmament naar het andere omwille van politieke macht," geeft Sapoen aan. De politicus zegt te begrijpen dat hij politiek een gevaar vormt voor de PL- en KTPI-voorzitter, “omdat er op dit moment niet toevallig een andere leider is die op hen lijkt".

Over de HVB zegt de partijtopper dat drie jaar geleden de stap is gemaakt met een duidelijke missie voor ogen. “Dat was om die hervorming en die vernieuwing te brengen binnen de PL ten aanzien van leiderschap en ook de ideologie waarbij je niet meer gaat kunnen baseren op het etnische sentiment ”. Sapoen geeft als voorbeeld dat de 'Javaanse partijen' die zich focussen op de 'Javaanse kiezers' grandioos de mist ingaan. “KTPI heeft dit toch zelf ervaren. Door gebrek aan ideologie en bloedarmoede heeft de partij zich constant gefocust op de 'Javaanse kiezer'. En daardoor speelt ze al twee verkiezingen geen rol van betekenis meer”. Volgens Sapoen heeft ook dit systeem de PL cijfermatig achteruit gebracht in de verkiezingen van 2015.

De politiek leider van de HVB merkt op dat mensen zich hebben verkeken op het uittreden uit de PL. Hij stelt dat men er van uitging dat het om een daad van Sapoen en Diepakkoemar Chitan ging alleen. “De praktijk wijst duidelijk uit na drie jaren het gaat om structuren, personen, groepen van mensen dwars door die geledingen van PL. Adviesraad, jongeren, gender, leden van het hoofdbestuur die voor een groot deel zijn meegekomen om het realiseren van onze idealen”. Sapoen meent dat de PL deze dagen als referentie heeft het organiseren van pasar malem en bigi sma deys. Geen enkele duurzame projecten voor de achterban, “en dat hebben we gemerkt toch”.

Volgens Sapoen is de HVB ready voor de komende verkiezingen. Samen met de structuren is de partij bezig zich te transformeren. ”We hebben de zaadjes al uitgestrooid de afgelopen drie jaren om uit te groeien tot een van de grootste partijen in dit land”. Hij merkt op dat een van de kernwaarde is dat de partij niet opgaat in een ander partij. “We gaan niet integreren in een andere politieke partij. We gaan op basis van onze eigen ambitie de verkiezingen in waarbij wij ons zo open mogelijk stellen voor gelijkgerichte partijen”.

Raoul Lith

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June