Stichting LISP geschokt over stopzetting samenwerking
10 Dec, 02:49
foto
Een bekendmaking van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waarin naar een compleet Project Implementation Unit wordt gezocht.


"Welk gevoel bekruipt je als je je eigen job in een advertentie ziet, terwijl je zelf die functie nog bekleedt? Dit is wat de medewerkers van Stichting Low Income Shelter Program (LISP) dezer dagen overkomt, zegt Dynaida Baptist, directeur van LISP. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal niet meer werken met het personeel van de stichting om het LISP III project uit te voeren. In een advertentie gaat het ministerie op zoek naar zeventien functies voor de Project Implementation Unit.


Deze kwestie heeft de stichting uit de media vernomen. Baptist voelt zich genoodzaakt om een toelichting te geven over de situatie. Stichting LISP is een werkarm van het ministerie van SoZaVo die zich sterk maakt voor de uitvoering van gelijknamige huisvestingsprogramma’s zoals LISP I en LISP II, die naar tevredenheid zijn uitgevoerd onder de leningen via de Interamerican Development Bank (IDB).

In 2015 liep het LISP II programma ten einde en werd door het goed getrainde, deskundig technisch team een vervolgprogramma voorbereid onder goedkeuring van het bestuur én SoZaVo onder de naam LISP III. Later zou door de financierder, Islamic Development Bank (IsDB) de naam Affordable Housing Project (AHP) er aan worden gegeven. De voorbereidingen verliepen vlot en de stichting zou een van de eersten zijn die onder de paraplu van de US$ 1,8 miljard lening voor ontwikkelingsprojecten van IsDB zou starten, zegt Baptist.

Op 14 mei 2017 werd de goed voorbereide aanvraag door de board van IsDB vlot goedgekeurd en op 14 oktober 2017 werd de lening door relevante partijen ondertekend. Aan de eerste target 12 april 2018, namelijk de indiening van een vijftal essentiële documenten werd mede door de stichting, ruim op tijd voldaan. De volgende target van 12 oktober 2018 werd problematisch daar de personele invulling van de Project Implementatie Unit (PIU) een heet hangijzer werd. Alle (17) medewerkers van de stichting hebben op hun werkniveau tijdens de voorbereidingen hun schouders onder te verrichten activiteiten gezet, zegt de directeur.

De voordracht van het reeds aanwezige personeel bij stichting LISP werd niet verwelkomd en er moest aanvankelijk met de helft worden gesneden in het volume. Ook de reeds bestaande arbeidsovereenkomsten werden niet als uitgangspunt meegenomen en waren niet bespreekbaar, men moest gewoon doen alsof die nooit bestaan hebben. Redelijke, realistische en respectabele wijze van overleg en communicatie met het ministerie bleek niet tot de mogelijkheden te behoren om tot een soepele, volgens op wet en recht gebaseerde principes en oplossingen te geraken. Op praktische voorstellen van de stichting zijn tot op heden geen antwoorden ontvangen. Ook de inbreng van het bestuur werd niet in ogenschouw genomen.

"De stichting heeft tot in de finesses alles voorbereid waaronder een operationele handeling en heeft ook reeds consultancy contracten over dit project gesloten. Om tot de oplossingen in geschillen te geraken, hebben de medewerkers diverse schrijven gericht op verschillende niveaus, met name aan haar bestuur bij herhaling waar ze tot op de dag van heden geen antwoord hebben ontvangen. Steeds wordt aangegeven dat er op antwoord van SoZaVo gewacht wordt," zegt Baptist.

Uit lessons learned van de vorige programma’s en de ruime ervaring van de medewerkers is bekend dat gekwalificeerd competenties- result-, target oriented, accuracy en integrity- nodig zijn. Voor een vliegende start van het programma stond het bestaande team daarom geruime tijd in de startblokken om het AHP zonder vertragingen voort te zetten, legt de directeur uit.

Niet meer een consistente bijdrage te kunnen leveren aan het huisvestingsbeleid volgens het Huisvestingsplan, heeft voor de stichting en haar medewerkers verstrekkende gevolgen. De stichting heeft zich geruime tijd op de uitvoering van het LISP III toegelegd. Ook zijn geen andere programma’s op kort termijn in voorbereiding. Een ander bij de stichting lopende hypotheekprogramma is van de ene dag op de andere stopgezet door SoZaVo, legt Baptist uit.