Is de man met de korte lont zó invloedrijk?
08 Nov, 04:40
foto


De Bond Belangen Behartiging gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) vroeg in een motie dat de president ervoor moest zorgen dat de gepensioneerden 'het rechtmatige deel van de nationale verworvenheden' toebedeeld konden krijgen.
De petitie is toen in ontvangst genomen door de man met de korte lont, Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President. Bij het ontvangst nemen van de petitie zei Van der San, dat hij zich sterk zou maken dat de uitbetaling van de waardevaste pensioenen binnen een maand uitgevoerd wordt. Hij zou bedanken als directeur, als de zaak niet wordt uitgevoerd.

Voor zover mij bekend, speelt het pensioenprobleem van de gepensioneerden uit overheidsdienst sedert 2011. Toen was Soewarto Moestadja, minister van binnenlandse zaken. De ministers na Moestadja, inclusief Desi Bouterse, de huidige president, hebben de gepensioneerden uit overheidsdienst steeds van het kastje naar de muur gestuurd.

Het welvaartsvaste pensioen dat in 2008 onder regering Venetiaan/Sardjoe werd ingevoerd, is door Bouterse bij Staatsbesluit van 17 december 2012 tenietgedaan. Heel opmerkelijk, toen Antoine Brahim, in 2012, directeur werd van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, werd zijn pensioen in een handomdraai waardevast gemaakt.

Het is heel triest dat de gepensioneerden op hun oude dag, op straat moesten komen om hun rechtmatig verkregen welvaartsvast pensioen van 2008, terug te krijgen. Ze moesten op de stoep staan van het kabinet van de president, zodat uitvoering werd gegeven aan wat er staat in het Staatsbesluit welvaartsvaste pensioenen uit 2015.

Dit is het zoveelste bewijs dat bepaalde kwetsbare groepen bewust afhankelijk worden gemaakt van de overheid (lees Bouterse). Het is mensonwaardig dat deze gepensioneerden, die jaren lang hun krachten hebben gegeven aan het land, op deze wijze behandeld worden. Ze zijn al die tijd bestolen en bedrogen door regering Bouterse/Ameerali en regering Bouterse/Adhin. Bouterse spande hierbij de kroon. Ze werden zodanig leeggezogen, dat ze zelfs niet een onbezorgde oude dag gegund werden.

Op Starnieuws d.d. 6 november, las ik dat president Bouterse, beloofd heeft dat de pensioenen worden aangepast en op 15 november uitbetaald worden. Het schijnt dat Van der San, gelijk zal krijgen, maar zien is geloven. Immers, deze regering is kampioen in beloven. De gepensioneerden zullen zeker blij zijn met de aanpassing van de pensioenen, ze verdienen het, het is hun volste recht. Maar het voelt nog steeds aan alsof de gepensioneerden een grijze plaag zijn geworden voor Bouterse.

Wat regering Bouterse/Ameerali en regering Bouterse/Adhin, in 8 jaar tijd niet hebben kunnen klaar spelen, heeft Eugène, in zijn eentje klaargespeeld. Eugène van der San, de man met een kort lontje, heeft binnen enkele dagen kunnen bewerkstelligen dat de pensioenen worden aangepast en uitbetaald. Dat is toch een geweldige prestatie! Is de man met de korte lont werkelijk zó machtig en invloedrijk of schuilt er een addertje onder het gras?

Idris Naipal

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August