Kleuters worden getest op mondelinge taalvaardigheden
05 Nov, 02:32
foto


In de komende maanden zullen 800 kleuters uit alle tien districten worden getest op hun mondelinge taalvaardigheden. Tot nog toe is er geen grootschalige studie geweest in het land die de mondelingen taalvaardigheden en eventuele taalproblemen bij kinderen van leerjaar 2 in kaart heeft gebracht.

Het onderzoek waaraan 30 logopedisten en logopedie-studenten meedoen, komt door een recent behoefte-onderzoek bij leerkrachten uit de lagere school. Het bleek dat zij het vaakst te maken krijgen met kinderen die problemen hebben met schriftelijke taalvaardigheden – lezen en spellen. Er zal worden geëvalueerd op taalbegrip en taalproductie in de schooltaal, waarbij rekening wordt gehouden met de meertalige context waarin de kinderen opgroeien.

Mondelinge taalvaardigheid (of hoe een kind de schooltaal begrijpt en kan gebruiken) vormt de basis van de schriftelijke taalvaardigheid. Het is belangrijk om het mogelijke kernprobleem bloot te leggen. Aansluitend kan er dan worden gewerkt aan een gerichte professionalisering van scholen. Er zal dan worden gewerkt aan onder andere het stimuleren van een taalrijke klasomgeving en het identificeren van mogelijke taalproblemen. Ook zal het vroegtijdig doorverwijzen naar logopedische hulpverlening om het kind zo alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan moeten worden opgepakt.

Tegelijkertijd zal de verzamelde onderzoeksdata worden gebruikt om nieuwe onderzoekslijnen uit te zetten om de logopedische hulpverlening in het land te optimaliseren. Voor het onderzoek is een samenwerking aangegaan tussen de Faculteit Humaniora en de Medische Faculteit van de Adekus, Thomas More, België en de Vereniging van Logopedisten in Suriname. Het doel van deze samenwerking is om de onderzoekscultuur van de logopedie in het land te stimuleren.

Begin dit jaar is er daartoe een onderzoeksafdeling bij de Adekus geïnstalleerd voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende deelgebieden van het logopedisch vakgebied –spraak, taal, gehoor, stem en slikken. Dit onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden is de eerste concrete van de onderzoeksafdeling. Parallel aan dit onderzoek worden ook verworven spraak- en taalstoornissen na een beroerte in kaart gebracht. De eerste resultaten van beide onderzoeken worden begin tweede kwartaal volgend jaar verwacht.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April