Integriteitscommissie moet KPS onder de loep nemen
13 Oct, 16:34
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie


Het 'integriteitsvraagstuk' in het Korps Politie Suriname zal onder de loep worden genomen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zal een commissie samenstellen. Dit naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen waarbij politieambtenaren zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld voor het plegen van strafbare handelingen.

De commissie zal bestaan uit ex-functionarissen van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond. De minister had bij zijn aanstelling reeds aangekondigd dat er tegen eenieder, zonder aanzien des persoon, zal worden opgetreden hetgeen betekent dat ook die politieambtenaren die de fout ingaan, zullen worden gecorrigeerd. De bewindsman beoogt hiermee het politiekorps op te schonen en gezond te maken, meldt de politie Public Relations.

De commissie zal de minister op kort termijn moeten informeren over de mogelijke oorzaken van ontoelaatbare gepleegde handelingen. Daarna zullen adviezen worden uitgebracht omtrent het voorkomen dat negatieve handelingen worden voortgezet dan wel ergere vormen aannemen. Getrouw streeft ernaar dat het vertrouwen van de samenleving in de politie gewaarborgd blijft.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May