RO staat klaar voor Chinese investeerders in binnenland
09 Oct, 08:28
foto
De Chinese ambassadeur Liu Quan, bij een bezoek, vorige week, aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). (Foto: RO/NII)


De Chinese ambassadeur Liu Quan heeft bij een bezoek, vorige week, aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), aandacht gevraagd voor de problemen waarmee Chinese ondernemers in het binnenland worden geconfronteerd. Vooral bedrijven die worden opgezet in, of dichtbij dorpen stuiten soms op veel stagnaties met inkomstenderving en verliezen als gevolg, zegt Liu.
Dikan heeft Liu bij deze gelegenheid als advies voor de Chinese investeerders meegegeven, dat deze zich net als alle anderen voor informatie en begeleiding mogen aanmelden bij het ministerie van RO. Hierna moeten zij in overleg blijven met zowel het ministerie, als met de plaatselijke gemeenschappen. Hij gaf Liu informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot gemeenschapsbossen en het grondenrechtenvraagstuk, de bewustwording en de rechten van dorpelingen en erkende dat het niet altijd eenvoudig is voor buitenlanders om de materie te begrijpen.

Liu zegt de bijzondere relatie die de ambassade altijd heeft gehad met het ministerie, op prijs te stellen. Dat komt volgens hem bovenop de goede bilaterale betrekkingen tussen Suriname en de Volksrepubliek China. Beide functionarissen spraken onder meer over de voortgang van de verschillende trainingsprogramma’s die jaarlijks door China worden aangeboden. Het ministerie heeft dit jaar alleen al tientallen functionarissen naar China uitgezonden om gebruik te maken van de meer dan 400 trainingen. Liu zegt dat deze trainingsprogramma’s passen in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn land, in het kader van ondersteunen van bilateraal partnerschap.

Dikan is van mening dat Suriname voor wat betreft regionale besturen, eventueel het een en ander van China zou kunnen overnemen. RO brengt met het instellen van groeicentra op vier strategische locaties in het binnenland, een nieuwe dimensie in de ontwikkeling van het binnenland, zegt Dikan. Vanuit die locaties zal er langs meerdere lijnen tegelijk versneld gewerkt worden aan de ontwikkeling van gebieden die achter zijn in ontwikkeling.

Er is tijdens de meeting ook gesproken over lopende projecten in Suriname die plaatsvinden met ondersteuning van China. Dikan en Liu hopen op verbreding en verdieping van de relatie. Dikan woont later deze maand een landbouwconferentie in China bij, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June