Rekenkamer China op bezoek
13 Sep, 04:36
foto


De Rekenkamer van Suriname zal van 15 -18 september een delegatie van de Rekenkamer van China (China National Audit Office (CNAO)) op bezoek hebben. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden.

De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma, zegt de voorlichting van de Rekenkamer. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO.

Er zal ook gesproken worden over toekomstige bilaterale samenwerkingen op het gebied van audit en samenwerking op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Orginazation of Supreme Audit institution (CAROSAI). De laatstgenoemde wordt gedaan in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

De vertegenwoordigers van CNAO zullen maandag een lezing houden over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. ‘Big data’ is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.

Het integreren van Big Data-analyse in audit processen, kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak, zegt de Rekenkamer. Voor het bijwonen van de lezing zijn vertegenwoordigers van de regering, het parlement, de private sector en media, uitgenodigd.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April