Berenstein: Werkgevers beknotten recht op vereniging
22 Jun, 06:32
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47, op een persconferentie. (Foto: Raoul Lith)


In de vakbeweging van Suriname voltrekt momenteel een ontwikkeling, waarbij de vakverenigingsvrijheden worden beknot, zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Werknemers hebben volgens de arbeidswetgeving, geratificeerde ILO-conventies en de grondwet het recht om zich te organiseren en lid te worden van een vakorganisatie die ze vertegenwoordigt en hun belangen behartigt.

Al geruime tijd wordt volgens de vakbondsleider mensen te kennen gegeven dat wanneer ze bepaalde functies bekleden, ze geen recht hebben om lid te worden van een vakbond of om te staken. Volgens Berenstein komt dit doordat mensen hun rechten niet kennen. Hij geeft tijdens een persconferentie aan dat werknemers in sommige gevallen zich niet aansluiten bij de vakbond of geen zitting nemen in het bestuur. “Men wordt verboden om vanwege de aard van hun functie, meestal een staffunctie, deel te nemen aan de vakbond. De wet kent echter geen stafleden, maar werknemers," benadrukt Berenstein. Veel mensen zijn overgegaan tot het tekenen van deze overeenkomsten om afstand te doen van hun rechten vanwege intimidatie of een beetje meer geld.

De afgelopen maanden heeft C-47 steeds meer klachten gehad over dit fenomeen van verschillende bonden. Men wil op deze manier de vakbond verzwakken of kapot maken, concludeert Berenstein. “Onder het mom van staf wordt geprobeerd een buffer van medewerkers te creëren waar men op kan rekenen als er acties zijn. Men maakt eigenlijk stakingsbrekers onder het mom van staflid”. Volgens de C-47 voorzitter komen deze mensen na een tijdje tot het besef dat ze staflid zijn maar ook gewoon ‘wrokomans’ zijn. De mensen hebben geen enkel forum om als ze problemen hebben op de werkvloer deze voor te leggen aan een organisatie die ze vertegenwoordigt. Ze zijn overgeleverd aan willekeur van directies, meent Berenstein. De mensen worden ertoe gedreven om verraad te plegen tegenover hun medecollega’s.

C-47 heeft de minister van Arbeid aangeschreven waarin deze problematiek wordt voorgelegd. De vakcentrale zegt dat het beknotting is van de rechten van medewerkers. Het ministerie van Arbeid bevestigt dat het standpunt van de vakbond correct is. Overeenkomsten die in dit kader zijn gesloten, waarbij mensen afstand doen van hun recht, zijn volgens het ministerie nietig. Dit geldt niet alleen voor sollicitanten, maar ook voor werknemers die reeds actief zijn in het bedrijf. Bedrijven die dit doen zijn in strijd met de arbeidswetgeving. C-47 gaat de strijd tegen dit probleem aan. Mensen moeten weten dat ze het recht hebben zich te verenigen en dat ze daarvoor niet ontslagen kunnen worden, benadrukt Berenstein.

De vakbondsleider haalt een voorbeeld aan van CIC, waarbij de directie tot inkeer is gekomen en medewerkers niet meer beperkt worden zich aan te sluiten bij de vakbond. Berenstein roept overige werkgevers op het voorbeeld te volgen.
Aan alle werkers in Suriname wordt kenbaar gemaakt dat ze recht hebben om lid te worden van een vakbond.

Raoul Lith

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February