SZF: VMS heeft geen reden om onrust te veroorzaken
21 May, 00:00
foto


Het Staatsziekenfonds (SZF) antwoordt de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) dat er geen enkele reden is om onrust te veroorzaken in de gemeenschap over eventuele discontinuïteit van medische dienstverlening. Het SZF is het niet eens met de VMS dat niet aan de betalingsafspraak wordt voldaan. Indien het SZF eind mei de overeengekomen afspraken niet correct nakomt, zal de VMS per 1 juni 2018 de zorg aan SZF verzekerden, zodanig terug brengen totdat het SZF wel aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Alleen SZF-verzekerden die acuut medische hulp nodig hebben, zullen dan worden gefaciliteerd.

De VMS heeft in een brief aan SZF aangegeven dat het SZF een aanhoudende slechte betalingsdiscipline richting vrijwel alle dienstverleners in Suriname heeft. Daarom wordt onder de aandacht gebracht dat op 31 januari een resumé van afspraken overeengekomen is waarin onder andere een afwijkende betalingsregeling werd opgenomen geldig tot en met 30 juni 2018. De VMS stelt dat het SZF zich niet heeft gehouden aan de betalingsregeling. Op grond van het niet correct nakomen door het SZF van de gemaakte afspraken, zal de VMS niet meewerken aan een verlenging van deze betalingsregeling na 30 juni, schrijft het bestuur van de VMS aan SZF-directeur Rick Kromodihardjo.

"Wij wijzen u erop dat volgens de geldende overeenkomst het SZF dan weer, als van ouds, verplicht is om ingaande 1 juli 2018, uiterlijk eind van elke maand de medisch specialisten uit te betalen, aan de hand van de declaraties die zijn ingediend vóór de 11e van die betreffende maand. Wij brengen u nu al hiervan op de hoogte, omdat het SZF zich ook niet heeft gehouden aan de afspraken om de specificaties van BAZO klinisch 2016, 2017 en 2018 naar de specialisten te sturen en, misschien nog wel de belangrijkste afspraak, het SZF nog steeds met verschillende tarieven werkt in plaats van 1 SZF-tarief wat contraproductief en niet-transparant is." De VMS ziet het overleg om tot 1 tarief te komen zo snel mogelijk tegemoet en stelt 30 juni 2018 als uiterste datum voor de afronding hiervan.

Voorbarig
Het SZF geeft gedocumenteerd zich wel aan de betalingsafspraak te houden. "Het is zwaar prematuur van u door thans in een toekomstige beschuldiging, te suggereren dat wij mogelijkerwijs eind mei 2018 het afgesproken betalingsgedrag niet zullen continueren. Wij hebben u daartoe geen enkele reden gegeven. Wat wij wel kunnen stellen is dat uw dreiging in dit kader aan alle regels van disproportionaliteit voldoet," schrijft Kromodihardjo aan het VMS-bestuur.

In 2017 heeft het SZF SRD 77 miljoen betaald aan ongeveer 174 medisch specialisten. Elke maand wordt aan ziekenhuizen betalingen verricht voor de medisch specialisten voor klinische declaraties van de BAZO-verzekerden. Voor de BZV-Parsasco is van SRD 2,3 miljoen intussen SRD 1,1 miljoen betaald. Over de periode januari t/m april heeft het SZF rechtstreeks aan de medisch specialisten SRD 26 miljoen betaald. "Slechts de tweede tranche van april 2018 ad SRD 2,6 miljoen moeten wij nog overmaken, hetgeen wij conform de geldende afspraken uiterlijk eind mei 2018 zullen afhandelen." Via de ziekenhuizen zijn de klinische declaraties betaald.

Over het komen tot één tarief zegt het SZF enkele scenario's te hebben uitgewerkt. Binnen twee weken zal de VMS uitgenodigd worden om deze aangelegenheid te bespreken. Het SZF vindt de aantijgingen gedaan over zich niet houden aan betalingsafspraken, onterecht.