Luchtverkeersleiders per onmiddellijk in actie
19 Apr, 12:58
foto


De luchtverkeersleiders zijn in actie. Ze zullen tot en met maandagochtend tien uur alleen de vertrekkende en aankomende vliegtuigen van en naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven afhandelen. “Overvliegers worden niet geaccommodeerd,” laten de luchtverkeersleiders, verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers (Satca), in een persbericht weten.

Normaal worden in een nachtdienst tussen de 17 en 20 overvliegers per uur afgehandeld. Het actiemodel is op een spoed algemene ledenvergadering aangenomen. De leden willen concreet weten wanneer hun toelagen voor de middag en nachtdiensten en die van de Air Traffic Control (ATC) zal ontvangen. Vorig jaar in juli had de toenmalige minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, al medewerking gevraagd aan zijn collega van Financiën om de uitbetaling van deze toelagen in orde te maken. Hij onderstreepte daarbij dat de Staat gelden ontvangt van verstrekte overvliegvergunningen door de Luchtvaartdienst en dat het de luchtverkeersleiders zijn die een belangrijke rol vervullen in de navigatie van de overvliegende en landing van toestellen boven en op ons grondgebied.

De Satca-leden willen ook weten wat er op korte termijn zal worden gedaan aan de slechte werkomstandigheden. Ze eisten dat het AMHS-systeem, dat is uitgevallen, in orde wordt gemaakt. Een goed functionerende AMHS-systeem is essentieel voor het werk van de luchtverkeersleiders. Via het AMHS-systeem komen de flightplans binnen. In zo’n vliegplan staat de route die een vliegtuig zal afleggen en vanuit welk gebied het toestel het Surinaams luchtruim zal betreden en verlaten. In het plan staan de vluchtgegevens, om welke vliegmaatschappij het gaat, het type toestel, de snelheid en de hoogte van de kist. Op basis van de vliegplannen verwerken de luchtverkeersleiders de vluchten op strips en in strip holders. Valt het AMHS-systeem uit, dan komen de flightplans niet binnen en kan het personeel zich niet voorbereiden op toestellen die het Surinaams luchtruim zullen binnenkomen. De coördinatie met de buurlanden verloopt dan ook stroef tot slecht.

De Satca zegt dat haar leden al geruime tijd gedemotiveerd zijn door de problemen die zich al jaar en dag voordoen bij de dienst. De vonk in de pan was de verklaring van de luchtvaartdienst gisteren dat de vliegveiligheid niet in gevaar was. “Ze willen doen voorkomen alsof alles bij de luchtvaartleiding koek en ei is en dat de luchtverkeersleiders zomaar aan de bel trekken.” Niets is minder waar, zegt Satca-voorzitter Genaro Alpin. In een schrijven bevestigd de technische dienst dat de twee servers van het AMHS-systeem zijn uitgevallen en dat “bij langer uitblijven van dit systeem de gevolgen ondraagbaar zullen zijn.” Alpin merkt op dat niet alleen de luchtverkeersleiding last ondervindt van het uitvallen van het systeem maar ook onder andere de Meteorologische Dienst en de Technische Dienst. “We kunnen niet langer accepteren dat er wordt gesold met onze belangen,” benadrukt de Satca-voorman.