Staatsolie financiert duurzame projecten Saramacca
19 Apr, 00:00
foto
Wim Dwarkasingh, directeur Upstream Staatsolie met de schoolleiders van Huwelijkszorg en Tambaredjo. (Foto: René Gompers)


Staatsolie heeft SRD 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame ontwikkelingsprojecten in Saramacca. Het Corporate Social Investment (CSI) programma, dat speciaal voor het district Saramacca is ontwikkeld, is woensdag opgestart. De openbare scholen Huwelijkszorg en Tambaredjo kregen als eerste een donatie van ruim SRD 875.000. Met het geld zullen renovatie- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd die moeten resulteren in onder meer een gezonder leefmilieu en meer praktijkruimte voor leerlingen en leerkrachten.

Het CSI-programma is in samenwerking met Stichting Projekta ontwikkeld. Uit brainstormsessies en een behoefteonderzoek bleek dat werkgelegenheid, sport, recreatie, infrastructuur, onderwijs, dienstverlening, gezondheid en zorg, de belangrijkste issues zijn die lokale bewoners gerealiseerd willen zien. Staatsolie heeft in het verleden al een aantal projecten gefinancierd in het district. Het verschil met vroeger is dat duurzaamheid meer dan voorheen, centraal moet staan in projecten die voor financiering worden ingediend.

Projekta heeft samen met Staatsolie criteria vastgesteld waaraan projectaanvragen moeten voldoen. Omdat deze aanpak nieuw is, worden lokale gemeenschapsorganisaties meegenomen in een begeleidingstraject. Zij zullen onder meer worden getraind in het uitwerken van projectideeën tot –voorstellen, het monitoren en rapporteren.

Staatsolie heeft een bijzondere band met het district. De productie van olie vindt namelijk in dit gebied plaats. Staatsolie’s CSI-beleid richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling en versterking van met name de gemeenschappen waarbinnen zij haar activiteiten uitvoert. Met dit beleid schept het bedrijf condities voor gemeenschappen om zich verder duurzaam te ontwikkelen.

CSI is een essentiële uiting van Staatsolie’s betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgangspunt is dat het bedrijf zich als een verantwoordelijke en betrokken medeburger wenst te gedragen. Deze basishouding is een sleutelcomponent van de bedrijfsstrategie. Staatsolie gelooft dat investeren in duurzame (sociale) ontwikkeling noodzaak is en kiest ervoor de focus te leggen op capaciteitsversterking, ontwikkeling en groei van de gemeenschappen waarbinnen zij opereert.