Bestuur SPB heeft geen moeite met officieren vereniging
20 Feb, 03:35
foto
De initiatiefnemers van de Politie Officieren Vereniging. Hoofdinspecteur August van Gobbel wordt geflankeerd door de inspecteurs Omar Terborg (links) en Kries Binda. (Foto's: Raoul Lith)


Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft er geen moeite mee dat de Politie Officieren Vereniging een doorstart heeft gemaakt. Voorzitter Raoul Hellings van de SPB zegt in gesprek met journalisten dat de officieren recht hebben om zich te verenigen. De initiatiefnemers: hoofdinspecteur August van Gobbel, de inspecteurs Omar Terborg en Kries Binda hebben op een persconferentie aangegeven dat zij geen vakbondsactiviteiten zullen ontplooien. Daarvoor is de SPB er, waarvan alle politieambtenaren lid zijn.

"Wij hebben geen politieke agenda en zijn geen vakbond. Er is behoefte aan een officiersvereniging zoals die er al was", benadrukt Van Gobbel. Van deze vereniging mogen ook gepensioneerde officieren lid worden. Er is behoefte aan sociale activiteiten en contact met elkaar. Het Korps Politie Suriname telt ongeveer 150 officieren en ruim 250 gepensioneerde officieren. De initiatiefgroep heeft president Desi Bouterse, waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, de korpsleiding en het bestuur van de SPB schriftelijk op de hoogte gesteld van het reactiveren van de vereniging. De statuten moeten nog in orde worden gemaakt, waarna rechtspersoonlijkheid zal worden aangevraagd.

Bij maatschappelijke vraagstukken zal de vereniging wel van zich laten horen. Ook zal het KPS versterkt worden. Het kritisch ondersteunen van de SPB in zijn activiteiten voor de korpsleden is ook een van de doelstellingen. Verder imago herstel en statusbewaking van de officieren en het kritisch ondersteunen van de korpsleiding in haar beleid.

Hellings maakt duidelijk dat binnen de SPB de ledenvergadering het voor het zeggen heeft. Met de vereniging van officieren zal niet worden onderhandeld. Zaken die te maken hebben met de SPB worden op de ledenvergadering besproken, waar iedereen een stem heeft. Alle leden betalen hetzelfde bedrag aan contributie. Daar heeft het huidige bestuur voor gezorgd.

De initiatiefnemers voor de doorstart hebben enkele malen benadrukt dat zij geen bond zijn, maar een vereniging. De officieren zeggen achter de SPB te staan. Er is geen conflict met de politiebond. Zestig procent van het bestuur bestaat uit officieren. De vereniging is geheractiveerd voor sociaal contact met elkaar. Hellings onderkent dat er behoefte is binnen KPS voor meer sociale activiteiten. De bond is ook bezig met het renoveren van zijn clubhuis, waarna het recreatieoord te Vier Kinderen en de vakantiehuisjes te Kraka aangepakt zullen worden.