Nederland grijpt in op Sint Eustatius; neemt bestuur over
07 Feb 2018, 04:37
foto
St. Eustatius ligt in het oostelijk deel van de Caribische Zee.


Het bestuur van Sint Eustatius wordt vandaag overgenomen door Nederland. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zal vandaag de eilandraad ontbinden. De waarnemend gezaghebber en gedeputeerden worden uit hun functie gezet. Er wordt een regeringscommissaris benoemd die het bestuur van het eiland zal overnemen. Hiertoe heeft het Nederlandse parlement groen licht gegeven aan de regering.

In een uitgebreid rapport heeft een commissie vastgesteld dat "op bestuurlijk vlak de situatie wordt gekenmerkt door wetteloosheid, financieel wanbeheer, het negeren van ander wettelijk gezag, discriminatie, intimidatie en het nastreven van persoonlijke macht. In het bestuurscollege noch in de eilandsraad worden de voorgeschreven besluitvormingsprocessen gevolgd." Er is volgens het rapport sprake van machtswellust.

De commissie concludeert dat de mogelijkheden om de situatie te verbeteren door het benutten van de reguliere instrumenten zijn uitgeput. Gelet op de bestuurlijke wanorde op vrijwel alle terreinen en de wetteloosheid binnen het bestuur, constateert de commissie grove taakverwaarlozing. Daarop is maar één antwoord mogelijk, volgens de commissie: bestuurlijk ingrijpen door Nederland door de aanstelling van een regeringscommissaris. De tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius is goed gekeurd door de Staten Generaal van Nederland.

Clyde van Putten, de leider van de grootste partij op Sint-Eustatius, vindt dat Nederland onrechtmatig ingrijpt. Er zal ook internationaal protest worden aangetekend tegen het ingrijpen van Nederland. Het eilandbestuur is niet van plan zich 'over te geven aan Nederland'. Knops vliegt naar Sint Eustatius om uit te leggen waarom het ingrijpen van Den Haag nodig is. De Nederlandse regering zegt dat bij het ingrijpen het welzijn van de mensen op Sint Eustatius voorop staat.