Argentinië en Suriname herdenken 40 jaar diplomatieke band
03 Dec 2017, 21:22
foto
Tijdelijk zaakgelastigde Ignacio Rossi Sammartino van Argentinië en Michiel Raafenberg, wnd. directeur op Buitenlandse Zaken, toasten op 40 jaar diplomatieke relatie. (Foto: Ranu Abhelakh)


Argentinië heeft vrijdag het feest in Paramaribo gevierd dat het 40 jaar geleden diplomatieke betrekkingen is aangegaan met Suriname. Tijdelijk zaakgelastigde Ignacio Rossi Sammartino op de Argentijnse ambassade in Paramaribo zei dat in de loop van de tijd de relatie met Suriname een strategische prioriteit werd voor zijn land.

Rossi Sammartino noemde de samenwerking op het gebied van de bestrijding van terrorisme en drugshandel een prioriteit voor beide landen. De regio staat momenteel voor “de uitdaging van het uitbreiden en diversifiëren van de handel, het overwinnen van zijn afhankelijkheid van buitenlandse verkoop van grondstoffen en koolwaterstoffen”. Tegelijkertijd moeten de regiolanden de nationale economieën consolideren om duurzame groei te bereiken. “Dit zal leiden tot meer welzijn voor onze volkeren en een grotere regionale integratie in de internationale handel.”
De diplomaat twijfelt niet aan het potentieel van de regio, gezien de natuurlijke, minerale en menselijke hulpbronnen. “Met die gemeenschappelijke doelstelling in gedachten, kijken we er naar uit om de bilaterale relaties tussen onze twee landen nog meer te versterken.”

De diplomatieke relatie tussen de beide Zuid-Amerikaanse landen gaat terug naar 23 juni 1977. De landen werken onder meer samen op het gebied van defensie, landbouw, gezondheid en cultuur. De opening van een Argentijns ambassadegebouw in 2014 wordt als een hoogtepunt in de samenwerkingsrelatie gezien. En Suriname wees Chanel Vanessa Nahar aan om nog deze maand het residerend Defensie Attaché kantoor in Buenos Aires te openen.

Michiel Raafenberg, waarnemend directeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht namens Suriname de felicitatieboodschap over. Suriname hecht bijzondere waarde aan de bereikte resultaten in de samenwerking tot op heden en is Argentinië dankbaar voor alle assistentie. Hij noemde de aangeboden beurzen en trainingen voor diplomaten als voorbeeld.

Suriname lanceert binnenkort een Diplomatiek Instituut binnen het ministerie en hoopt op ondersteuning van Argentinië bij dit initiatief. Raafenberg herhaalde Surinames ondersteuning aan Argentinië in de Malvinas eilanden kwestie.
Suriname en Argentinië zijn beiden lid van de regionale organisaties als OAS, Unasur, Mercosur en CELAC. Die bilaterale betrekkingen tussen de twee landen lopen via verschillende mechanismen, gaf Rossi Sammartino aan. Hij noemde bijeenkomsten op hoog niveau, gezamenlijke commissies, economisch overleg of ad-hoc bijeenkomsten ter gelegenheid van dienstreizen en bezoeken.
“De bilaterale agenda omvat ook andere belangrijke uitdagingen voor Argentinië en Suriname in de regio, zoals de ontwikkeling van nieuwe projecten met betrekking tot transport, energie-integratie, fysieke connectiviteit, mijnbouw, communicatie en agro-industrie.”

Argentinië biedt verschillende universitaire opleidingsmogelijkheden aan Surinamers. De afgelopen jaren waren er trainingen voor Surinamers in de gezondheidssector en diplomatenopleiding in Argentinië. Naar verwachting vertrekt er volgend jaar weer een Surinamer voor de diplomatenopleiding.
De twee landen hebben verschillende samenwerkingsdocumenten getekend, zoals die over vriendschap en samenwerking (2005) en de visumafschaffing voor houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten (2011).
Alicia Beatriz de Hoz was de eerste residerende ambassadeur van haar land in Paramaribo en vertrok eerder in het jaar. Haar vervanger wordt in 2018 verwacht in Paramaribo.

In juni was de onthulling van het borstbeeld van de Argentijnse generaal José Francisco de San Martín op de tussenstrook in de Dr. Sophie Redmondstraat. Het monument is een schenking geweest aan het Surinaamse volk.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April