Fonds voor BOG voor noodzakelijke uitgaven
24 Nov, 00:46
foto
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid


De regering heeft er goedkeuring aan gegeven dat er een fonds wordt gecreëerd bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Dit fonds zal gevormd worden uit niet-belastingmiddelen en is bestemd voor de belangrijkste operationele uitgaven, zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid in gesprek met Starnieuws. Door de aangeboden oplossingen heeft de Bond van Milieu-inspecteurs besloten de actie op te heffen.

Het mag niet meer voorkomen dat het BOG de meest noodzakelijke spullen niet kan kopen omdat er geen geld is vanuit de begroting. Het fonds is niet voor grote investeringen of aanschaffingen, maar voor gebruik en onderhoud van materieel en voor aankoop verbruiksartikelen. Het gaat om inkomsten uit onder andere laboratorium analyses, boot inspecties en reizigers vaccinaties.

Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de aansturing van de dienst. De dagelijkse leiding van het BOG zal voorlopig gevoerd worden door de onderdirecteuren. Dit zal in nauw overleg gebeuren met de minister en directeur Volksgezondheid. Regulier overleg zal op tweewekelijkse basis plaatsvinden. Met het personeel zal regelmatig gesproken worden over het te formuleren en uit te voeren beleid, deelt Pengel mee.

Volgende week zal de minister een overleg hebben met een vertegenwoordiging van het personeel in dienst van het BOG. Ook met Prim Ritoe, die bedankt heeft als interim-manager, zal de bewindsman een onderhoud hebben. Door gebrek aan middelen heeft Ritoe besloten de eer aan zichzelf te houden. Na dit onderhoud zal de rekrutering van een nieuwe directeur starten. In nauw overleg met het personeel van het BOG zullen de stappen ondernomen worden om de organisatie te versterken.