Grootaandeelhouder Assuria in de bres voor DSB
22 Nov 2017, 00:55
foto


De Surinaamsche Bank NV (DSB) heeft in de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling doorgemaakt dankzij de stringente beheersmaatregelen die in 2017 zijn genomen. Dat schrijft grootaandeelhouder van de DSB, Assuria, in een persbericht.

Volgens Assuria hebben deze maatregelen geleid tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank. Met zijn verklaring schaart Assuria zich in de rij van de directie van DSB, de Centrale Bank van Suriname, de minister van Financiën, de Bankiersvereniging en de personeelsbond bij de DSB, die allen zijn uitgekomen over de liquiditeitspositie van de bank.

Grootaandeelhouder Assuria zegt dat DSB altijd in staat is geweest en “nog steeds in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar klanten, rekeninghouders en overige stakeholders. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de “positieve ontwikkelingen” bij de bank zich zullen voortzetten en verwacht Assuria een gestadige verbetering in het resultaat van de bank.

In een verklaring heeft de directie van DSB gezegd dat er geen sprake is van faillissement en dat de instelling weer winst boekt, nadat het in 2016 enorme verliezen had geleden. De CBvS waarschuwde dat er bewust een panieksituatie werd gecreëerd onder de cliënten van DSB. Ook de Bankiersvereniging kwam in het geweer en stelde dat geen van haar leden concrete plannen heeft voor overname van de DSB. De vereniging sprak haar vertrouwen uit in de aanpak van het probleem bij de bankinstelling. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft beleggers opgeroepen om de juiste informatie tot zich te nemen en hun geld niet weg te halen bij de DSB. Ook de personeelsbond bij de DSB garandeert dat geld van cliënten veilig is bij de instelling.