Pengel gaat door met oplossingen voor BOG
17 Nov, 02:47
foto
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. (Foto: Raoul Lith)


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt het jammer dat de Bond van Milieu-inspecteurs in actie gaat vrijdag, ondanks het overleg dat gevoerd is. Pengel is donderdag naar het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) gegaan om het personeel toe te spreken. Hij vroeg wat ruimte om zaken structureel in orde te maken. Hij stelt dat de Personeelswet zal worden toegepast, want er is geen conflict tussen de bond, de leiding van het BOG en het ministerie.

De problemen die de milieu-inspecteurs, het laboratorium en het BOG als geheel ondervinden, zijn legitiem. De bewindsman onderkent dat ook tegenover Starnieuws. Leveranciers willen geen diensten leveren aan het laboratorium omdat rekeningen niet zijn betaald. Deze punten heeft Pengel ook besproken met zijn collega van Financiën. Maandag zal deze kwestie ook aan de Raad van Ministers worden voorgelegd.

Pengel voert aan dat er administratieve handelingen gepleegd moeten worden. Hiervoor is er tijd nodig. Het is belangrijk dat de openbare gezondheidszorg in tact blijft. De Bond van Milieu-inspecteurs heeft aangegeven dat er tot 11 uur wordt gewerkt. Daarna zullen de leden zich terugtrekken om zich te beraden. Deze actie zal tot eind van de maand gevoerd worden of totdat er een structurele oplossing komt.

De minister verwacht dat maandag reeds enkele problemen opgelost zullen zijn. Diverse afdelingen van het BOG hebben niet de middelen om hun werk goed te kunnen doen. De milieu-inspecteurs beschikken niet over brandstof om het veldwerk te kunnen verrichten. David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieu-inspecteurs, zou ook andere afdelingen mobiliseren om in actie te gaan om de aandacht van de regering te vestigen op de problemen bij het BOG. Pengel stelt dat zaken toch naar hem terugverwezen zullen worden als eindverantwoordelijke voor de gezondheidszorg. Hij gaat door met het in orde maken van de zaken en verwacht dat de situatie binnen korte tijd zich zal stabiliseren.