IDB-lening voor verbetering agrarische sector
21 Oct, 22:30
foto


Met de US$ 17,5 miljoen lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zal de concurrentiepositie van de agrarische producten in Suriname binnenkort worden verbeterd. De gezondheid van dieren en planten zal worden versterkt, terwijl ook de voedselveiligheid zal toenemen volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De middelen van de IDB zullen worden besteed aan onder andere de afbouw van het laboratoriumcomplex en de aanschaf van materialen voor onder meer residu-onderzoek. Ook het onderzoek op geïmporteerde pesticiden zal worden geïntensiveerd. Behalve het trainen van kader wordt eveneens ernaar toe gewerkt dat het laboratoriumcomplex aan de internationale standaarden voldoet. Hierdoor hoeven monsters niet meer naar het buitenland te worden gestuurd, waar producenten veel aan uitgeven.

Er zal verder gewerkt worden aan innovatie van de agrarische sector door de financiering van strategische en aangepaste landbouwkundige onderzoeksprojecten in samenwerking met internationale onderzoeksinstituten. De nadruk ligt hierbij op de validatie en overdracht van technologie aan de producenten, meldt het Nationaal Informatie Instituut.