Vervroegde verkiezingen bij ontvallen president
12 Oct, 02:08
foto


Het is meer dan betreurenswaardig dat de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten onder de noemer van een hypothetisch verhaal namelijk “geen vervroegde verkiezingen bij ontvallen president” een zogenaamde staatsrechtelijk uitleg geeft over de gevolgen bij het ontvallen van het Staatshoofd.

Erger nog deze behoefte is ontstaan op basis van het feit dat het Staatshoofd bijkans 72 jaar oud is en af en toe in de afgelopen periode ziek is geweest. Ik kan mij indenken dat nagedacht wordt over onze staatsinrichting en invulling van politieke ambten. Maar hier wordt gedaan alsof de president doodziek in het ziekenhuis ligt.

Ik kan mij niet herinneren dat eerder in het openbaar op zo een lafhartige wijze over een politicus zijn gezondheidstoestand werd gesproken, terwijl er juist voldoende redenen aanwezig waren om zich zorgen te maken over een voorzitter van De Nationale Assemblee, mr. Jagernath Lachmon, die bijkans 85 jaar oud was en toch aanbleef tot de dood zijn intrede deed althans dood werd aangetroffen. Ik ontdek hier derhalve een racistische ondertoon bij de bedoeling van staarrechtsgeleerde Monorath.

Maar ook het staatsrechtelijk verhaal dat gesuggereerd wordt is niet in overeenstemming met onze constitutie. De waarneming van het ambt van de president is duidelijk vervat in artikel 98 van de grondwet. Met verbazing lees ik het relaas van mr. Harish Monorath over ontstentenis, het uitlandig zijn of ontvallen van de president. Wat wordt met ontvallen bedoeld, inslapen of niet in staat zijn te functioneren? In een woord schandelijk voor een man die een Assembleezetel cadeau heeft gehad van voorzitter Bouterse.

Ingeval daadwerkelijk het ambt van Staatshoofd moet worden ingevuld doordat het vacant is geworden, dan komt de grondwet in werking en noch de voorzitter van De Nationale Assemblee of de President van het Hof komen in functie daarvoor in aanmerking.

Daarom zal ik in herhaling treden, het verdient aanbeveling om bij het verkondigen van je evangelie of Franchepane ook erbij te vermelden de juridische grondslag waar de redenering steun in terug kan vinden.

Toevallig vertoeft de Staatsrechtsgeleerde Mr. Dr. Hugo Fernandes- Mendes die van Surinaamse origine is in zijn moederland. Wat zal de man denken over ons Staatsrechtelijk bestel en onze geleerden?

Eugène van der San