Illegalen kunnen zich tot 20 december registreren
11 Oct, 04:38
foto
Minister Ferdinand Welzijn reikt een verblijfsvergunning uit aan een vreemdeling die nu de legale status heeft verkregen. (Foto: Raoul Lith)


Vreemdelingen die illegaal in Suriname vertoeven, hebben tot 20 december de tijd om een verblijfsvergunning te krijgen. Van de naar schatting 15000 illegalen, hebben tot nu toe ruim dertig zich aangemeld. Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie heeft maandag de eerste zes verblijfsvergunningen uitgereikt aan vreemdelingen die illegaal in Suriname verbleven.

"Het traject is ingezet om vreemdelingen die vóór 1 juli 2017 het land legaal zijn binnengekomen, om die mensen de gelegenheid te geven om via verkorte en vereenvoudigde procedure in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning" zegt Welzijn. De mogelijk bestaat ook dat de vreemdelingen via de bedrijven waar zij werkzaam zijn hun aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen indienen.

Bordon Leon, Flores Fondon Leidy, Gimon Gonzallez Susana, Salmeron Martinez Lidibeth, Olivia Barban en Sun Yanzhao hebben als eerste binnen het project 'Legalisatie' hun documenten ontvangen tijdens een ceremonie in het Surpost gebouw. Welzijn merkt op dat deze personen een vergunning voor een duur van twee jaren hebben gekregen. Dat betekent dat zij vóór deze periode verstrijkt, hun zaken op orde moeten hebben indien ze hun vergunning wensen te verlengen.

Mensen buiten Zuid-Amerika en het Caribisch gebied moeten US$ 3000 neertellen voor legalisatie van hun verblijf. Personen uit de regio moeten US$ 600 betalen. De minister legt uit dat dit te maken heeft met de kosten van hun terugtocht naar hun land en verblijf in afwachting van hun verblijfsvergunning. Indien de mensen niet in aanmerking komen, wordt dit geld gebruikt om hen terug te sturen.

Mensen die geen gebruik maken van de regeling, kunnen na 20 december elk moment het land uitgezet worden. Het project is in september van start gegaan en is gezamenlijke inspanning van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie.

Raoul LIth