Column: Politieke Borrelpraat 373
17 Sep 2017, 22:33
foto


“Zo, kijk een mooie een-twee-drie-vier plei vanuit Nederland over dat ding van onze diplomatieke verhoudingen.”
“Bedoel je die kwestie rond die nieuwe Nederlandse ambassadeur die een tijdje terug op de valreep geweigerd werd, waarom precies weet niemand, ook wij niet als de rechtmatige eigenaren van dit land.”
“Maar wacht even, Kries, wat bedoelt Ron met die ‘mooie 1-2-3-4 plei vanuit Nederland?”
“Oké, m’o leg unu uit. Stap 1: een Stichting van Nederlanders met Surinaamse roots, geheten Satya Dharma, biedt dinsdag jongstleden twee leden van de vaste commissie van BuZa van het Nederlandse parlement een petitie aan, waarin voor afschaffing van de visumplicht voor Surinamers wordt gepleit, vooral nu zo een visum 25 euro duurder is en velen hier dat niet meer gaan kunnen opbrengen.”
“Ja, ik las het ook, maar wat ik vreemd vind: de Surinamers alhier, degenen om wie het gaat, hebben in feite geen kik van protest gegeven. Integendeel wordt in een verklaring gezegd dat ‘we het gaan kunnen betalen, al wordt het bij wijze van spreken 50 euro hoger.”
“Ik had gedacht dat men net zo een lawaai aan de Van Rooseveltkade tegen deze verkapte prijsverhoging zou maken, als tegen ‘Neks-no-fout’ op het Onafhankelijkheidsplein was gemaakt. Neks daarvan, de verhoging van het visum werd hier als zoete koek geslikt.”
“Hier staan schreeuwen zou geen effect hebben, net als dat geschreeuw tegen Baas Paars op dat tegenwoordige zandhopenplein. We hebben het beter gespeeld en hebben onze invloedrijke business en ondernemersfamilieleden in Den Haag dat netjes en beschaafd daags vóór het Surinamedebat in de Tweede Kamer laten doen, en zie het effect.”
“Ik weet niet wie die ‘we’ is die je bedoelt, maar goed, stap 2 was dan dat tijdens het Kamerdebat de hele vaste commissie van BuZa aldaar eens is met het voorstel om de visumplicht voor Surinamers af te schaffen.”
“Ach, je kan honderd eens zijn, dat zet nog geen daadwerkelijke zoden aan de dijk.”
“Daarom zeg ik: die aanbieding van die petitie kwam niet zomaar uit de lucht vallen; het was deel van dat vierstappenscenario op hoog niveau. Want meteen volgt stap 3: de demissionaire Nederlandse BuZa-minister is zonder noemenswaardig gediscussieer eens met de vaste commissie. Heb je ooit! Dit ging te gemakkelijk en dat deed me argwanend worden.”
“Ach, jij ziet achter alles een complot of scenario. Ik vind niets bijzonders aan het standpunt van die minister Zoenders of Koenders. Hij speelt gewoon politiek om de diplomatieke relaties tussen SU en Ned te herstellen. Dat kan toch?”
“Met als lokeend de afschaffing van de visumplicht voor Surinamers die opeens te arm zijn om 25 euro extra voor dat visum te betalen om hun geliefde familie in Nederland te gaan zien? Heeft men opeens zo een hart voor ons? Wij die in meerderheid tot tweemaal toe die door politiek Den Haag zo gehate Bouta tot president hebben gekozen?”
“Misschien hebben ze ingezien dat ‘if you can’t beat the man, join him.”
“Ach kom, met dat lokkertje van die mogelijke visumafschaffing proberen ze volgens mij de aanhang van Bouta hier onder hem weg te zuigen en die ondernemersgroep achter die petitie wil hier gewoon vrij kunnen komen shoppen naar geschoold kader voor hun booming business aldaar.”
“Is dat zo slecht als wij vooral onze geschoolde jonge mensen alleen een armoedig salaris zonder motiverende toekomstperspectieven kunnen bieden?”
“Ja, maar dat 8 en 9 decemberproces vormt een heet hangijzer in de politieke relatie tussen Su en Ned.”
“Maar het weigeren van een ambassadeur van wie de accreditatie al rond is, is zeer ongebruikelijk in het diplomatieke verkeer. Je moet daar een hele gegronde reden voor opgeven en dat zal die Koenders aan onze Yldiz vragen. En ik vind ook dat er van ons uit een duidelijk antwoord moet worden gegeven.”
“Dat is in mijn scenario dan ook die stap 4.”
“De vraag is of die Hollandhaters hier aan de top hun been stijf zullen houden en jonkvrouwe Yldiz opdracht geven dat ook in de VN-wandelgangen te doen.”
“Of geeft ze een duidelijk antwoord en gaat ze in op die uitgestoken Koendershand?”
“Die Koenders wil de bekoelde politieke relaties met Suriname ontdooien, maar hij zal daar niet om smeken, met andere woorden, het zal ook van onze kant moeten komen.”
“Ben ik volkomen met die Hollander eens; die stijfkoppen hier moeten met hun Hollandhaat onze familierelaties en vriendschapsbanden en zakelijke relaties in Nederland niet in de weg staan.”
“Dat doen ze toch niet? Onze overheid belet ons toch niet om daarheen te gaan? Is Nederland doet zo moeilijk met die vernederende visumprocedure en legt de lat hoger met die verhoging van de visumkosten.”
“Helemaal eens. En dan krijg je uiteindelijk je visum, dan is het maar voor een jaartje, wan piri-piri yari! Jeetjes mang, wat voor kleinburgerlijk krentenkakkerig visumbeleid is dat nou? Dan moet ik volgend jaar weer die hele rompslomp en die gestegen kosten ondergaan als ik daarheen wil of moet gaan?”
“Ben ik ook helemaal met je eens; ik ben de afgelopen tien jaren zeker zes keren daarheen geweest en ben netjes teruggekeerd en heb daar geen juwelen of zo gejat. Het is toch duidelijk dat ik daar echt niet wil onderduiken, of van de Nederlandse schatkist wil profiteren? Integendeel, ik heb daar eerder flink geld uitgegeven. Als ik nu voor de zevende keer ga, waarom moet ik weer die hele wer’ede procedure ondergaan? Give me a good reason why.”
“Je gaat dan waarschijnlijk zo een liflaf-excuus horen van: dat moeten we in euroverband bespreken, de euroregels voor visa zijn verscherpt enzo, blabla, blubblub.”
“Maar dat is zo, ze hebben geen ongelijk.”
“Die verscherping geldt eerder voor die massa die in overvolle bootjes, gepropt in wagentjes en achter in containers het walhalla van Europa probeert binnen te komen, omdat ze hun land wegens armoede of een burgeroorlog zijn uit gevlucht. Maar dat geldt toch niet voor bijvoorbeeld het merendeel van onze vijftigplussers, die tot 1975 een beetje Nederlands onderdanen waren?”
“Maar waarom behandelt men ons vanuit politiek Den Haag dan zo als verschoppelingen?”
“Misschien omdat we onze eigen weg zijn opgegaan en hen vooral na 1980 een grote mond hebben gegeven?”
“Of misschien omdat ze afgunstig op ons zijn dat we het ondanks alles toch niet al te slecht doen?”
“Of misschien willen ze niet meer geconfronteerd worden met ons, het bastaardlandje van het Hollands koloniaal verleden. Wij zijn het enige land ter wereld, buiten Europa, waar het Nederlands nog altijd de officiële taal is en we hebben met onze creativiteit elementen van al onze etnische culturen in deze taal verwerkt. Zie hoeveel Surinaamse woorden in het officiële Nederlandse Groene Boekje zijn opgenomen.”
“Ja meester, dank u voor deze cultuureducatie. Maar nog geen paar duizend van onze woorden in het Groene Boekje zegt me niet veel. We moeten ervoor waken dat we ons niet weer cultureel laten overheersen door die P’tata’s.”
“Dank je wel, Ron, voor deze nationalistische insteek. Maar we zijn eigenzinnig genoeg om dat niet toe te staan. En waarom zijn we daar bang voor? Wij moeten onderling de gelederen hecht sluiten, zodat niemand van buiten ons met verdeel en heers kan overmeesteren.”
“Helaas zitten we onderling maar als kat en hond om de politieke macht te vechten, niet om het land op te bouwen, maar meer om ons de schatten van dit land toe te eigenen.”
“En die band met Ned blijkt zeker ook financieel; kijk hoe die Suridiasporabank in de afgelopen jaren meer dan een half miljard euro vanuit Nederland hierheen heeft helpen overmaken. Moeten we deze belangen door politiek gekrakeel en kleinzieligheid en eng nationalisme verloren doen gaan?”
“Terwijl men niet eens intern kan zorgen dat arrestanten niet alleen tijdens het luchten verdwijnen uit het cellenhuis om inbraken in de buurt te plegen, maar dat zij op miraculeuze wijze ook weer het cellenhuis binnen kunnen komen.”
“En dat natuurlijk zonder hand- en spandiensten van dienstdoende politieagenten. Come on, wie denkt wie hier voor de gek te kunnen houden? Als ik als arrestant via mijn tovervluchtroute eenmaal buiten ben, dan ben ik toch goed gek in m’n hoofd als ik dan na wat uurtjes weer netjes binnen kom boren? Ik verkas dan toch liever snel naar Cayenne of Kwalamasadyompofutu of weet ik veel welk boesi-gehucht?”
“Ik zou een groep MP-ers daar toevoegen aan de bewaking, dan ga je zien hoe deze verdwijntruc opeens verdwijnt.”
“Oh Nederland, geef me rijst met kouseband, in Holland staat een huis, ja, ja, het kost nu 60 plus 25 euro, van je pingela, tieralala hopsasa, Sinterklaas kapoentje, doe wat op m’n visum…”
“Sjaak, hoor’ie sm%&*. Heren, laten we afronden, want als deze hier begint te zingen, is het straks hurry-cane. Proost!

Rappa