Brede discussie over afgraven schelpen Braamspunt
13 Aug, 00:01
foto
Minister Regilio Dodson


Tot dinsdag mag er nog schelpzand afgegraven worden bij het aangegroeide strand te Braamspunt. Daarna volgt er een evaluatie. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt in gesprek met Starnieuws dat met diverse betrokkenen om de tafel zal worden gezeten, voordat er een definitief besluit genomen wordt.


Naast de concessiehouders zal er met de aannemers gesproken worden. Hoewel er veel kritiek geleverd wordt op het graven van schelpen worden deze gretig gebruikt in de bouwsector, merkt de bewindsman op. Er zal gesproken worden over alternatieven voor deze sector.

Ook De Nationale Assemblee heeft in een schrijven naar president Desi Bouterse haar bezorgdheid geuit over de zandopgravingen te Braamspunt. De punten die in de brief vervat zijn, zullen ook meegenomen worden in de discussie. Met de vaste commissie van De Nationale Assemblee voor Natuurlijke Hulpbronnen zal gebogen worden over de situatie. Dodson merkt op dat zolang de discussies nog gaande zijn er geen schelpen afgegraven mogen worden. De vergunningen zullen op 15 augustus vervallen.