Associatie: Lokale pluimveesector zeer kwetsbaar
10 Aug, 13:17
foto


De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) zegt dat het onrealistisch is te verwachten dat de overheid de sector in de huidige economische situatie zal subsidieren. Het gaat erom dat de sector wordt verstevigd door maatregelen die de overheid geen geld kosten, maar meer geld in het laatje brengen.

De eerste stap in de goede richting is het verhogen van de invoerrechten op importkip naar 40%, zegt de associatie. “Er moet verder een einde komen aan de import van kipdelen. Als er uitsluitend hele kippen uit het buitenland worden geïmporteerd, kan de lokale pluimveesector de concurrentie beter aan.”

De APSS zegt dat kipdelen door exportlanden onder de kostprijs aan opkopers worden aangeboden, omdat er in het eigen land geen markt is voor deze kipdelen. Zij ziet graag dat grote Surinaamse bedrijven en multinationals die in het land opereren, worden gestimuleerd om lokaal geproduceerde kip te gaan gebruiken. “De horeca moet ervan overtuigd worden dat de lokaal geproduceerde kip, vers en veel smaakvoller is dan de buitenlandse.” Fastfoodbedrijven als MacDonald, KFC en Popeyes zijn al gedeeltelijk of helemaal overgestapt naar Surinaamse kip, weet de APPS.

Aan het voer van de pluimvee moet worden gewerkt. Zo stelt de Pluimvee associatie dat voerfabrikanten zich moeten gaan toeleggen op kwalitatief hoogstaand voer, dat constant van samenstelling is en elke test kan doorstaan. Dit is echter alleen mogelijk als deze fabrikanten niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse componenten voor het samenstellen van het voer. Ook de prijs moet constant worden gehouden en onafhankelijk zijn van de schommelingen op de valutamarkt. Een grote stap in die richting is volgens de APSS het vervangen van mais door voederrijst, die lokaal kan worden geproduceerd. “Inputs voor de pluimveesector moeten invoerrechten vrij kunnen worden geïmporteerd.”

In de voedselpakketten die de overheid verstrekt, moet lokaal geproduceerde kip worden opgenomen en moeten de supermarkten genoegen nemen met kleine winstmarges, pleit de associatie. “De pluimvee-industrie moet bij wet worden beschermd in Suriname.” Zo zijn er standaarden die gelden voor etikettering, pluimvee en pluimveedelen, pluimveevoer, voer-ingrediënten en tafeleieren die sinds 2014 en 2015 zijn goedgekeurd, maar in de praktijk nog steeds niet worden gebruikt. “Deze standaarden moeten tot technisch voorschrift worden verheven, voordat ermee kan worden gewerkt.”

De APSS zegt dat zij intensief samenwerkt met de ministeries van LVV en Handel, Industrie en Toerisme en andere belanghebbenden, om de benodigde voorzieningen voor de pluimveesector binnen afzienbare tijd te realiseren.