Agnes Daniël pleegt laatste handeling als korpschef
17 Jul, 17:36
foto
105 politiefunctionarissen zijn bevorderd in de naast hogere rang. Hoofdinspecteur (Migalda Kolf feliciteert een pas bevorderde inspecteur 3e klasse. (Foto: Juspol)


Agnes Daniël heeft haar laatste handeling gepleegd als korpschef vrijdag. De late bevordering van de politiefunctionarissen, ruim een jaar na hun afstuderen, is volgens haar het resultaat van onder andere een trage administratieve afhandeling “Er is onder andere veel te doen geweest met de wijze van bepaling van de anciënniteit en het toepassen van de regelgeving daarbij”, zei de korpschef. De rangen waarin de officieren ingedeeld moesten worden, is mede aanleiding geweest voor de Surinaamse Politiebond om het vertrouwen in de korpsleiding op te zeggen. Daniël heeft hierna de president gevraagd om haar te ontlasten als korpschef.

De officieren krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. “De samenleving zal meer dan ooit een objectieve houding van u verwachten. Ik spreek de hoop uit dat uw enthousiaste houding en uw gedrevenheid om bevorderd te worden, mogen doorwerken tot in uw functioneren op weg naar grotere hoogte in uw loopbaan”, zei korpschef. Van de 105 officieren zijn 27 bevorderd tot hoofdinspecteurs, 3 tot inspecteur van politie 1e klasse, 4 tot inspecteur van politie 2e klasse en 71 tot inspecteur van politie 3e klasse.

Minister ad interim Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie wees de 105 nieuwe inspecteurs op hun verantwoordelijkheid bij de uitoefening van hun nieuwe taken. Hij riep hen op om een bijdrage te leveren voor de totale veiligheid in het land.
Volgens Welzijn is de bestrijding van de criminaliteit belangrijk. De gemeenschap wil de veiligheid terug zien, meldt de afdeling Voorlichting van het het ministerie.

“Ik doe een beroep op u, laat die gemeenschap niet teleurgesteld raken en laten we samen onze schouders onder het werk zetten, zodat we samen het gevoel van veiligheid terug kunnen brengen in de samenleving”, zei de bewindsman aan de politiefunctionarissen.
De minister geeft aan dat de samenleving ongerust is en voelt zich niet veilig. “We krijgen regelmatig berichten waarbij we worden opgeschrikt met brutale berovingen”.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June