Oppositie vraagt spoedvergadering DNA aan
21 Apr 2017, 09:50
foto


Assembleeleden van diverse oppositionele fracties hebben voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd een spoedvergadering uit te schrijven. Het voorgestelde agendapunt is Het bespreken van de ontstane politieke/maatschappelijke situatie. De oppositie wil dat de regering de verhoogde brandstofprijzen terugdraait. Eerder is een motie hierover gesneuveld in De Nationale Assemblee.

De brief aan de Assembleevoorzitter:
Het volk is als gevolg van het wanbeleid van de regering niet langer in staat zich op een waardige wijze te voorzien in essentiële behoeften. Ook blijkt de regering niet instaat te zijn te voorzien in adequate huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmogelijkheden en voeding. De huidige situatie in het land als gevolg van het gevoerd beleid baart het volk grote zorgen en biedt geen positieve vooruitzichten. De inflatie van de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan spreken boekdelen.

Ook de ondernemers zien, ondanks hun vele inspanning, ondernemingen kapot gaan met verlies van banen en kapitaal. Terwijl ook velen in het land in angst en vrees moeten leven en/of reeds slachtoffer zijn geworden van ernstige berovingen, w.o. levensberovingen, vaak samengaand met verkrachtingen, zware mishandelingen met alle gevolgen van dien.
Ondanks deze zware omstandigheden waaronder het volk gebukt gaat, behaagt het de regering om maatregelen door te voeren, waaronder de brandstofprijzen, waardoor de situatie voor burgers, het bedrijfsleven c.q. ondernemingen verder versneld achteruit holt.

Grote delen van het volk hebben, met het gebruik maken van haar grondwettelijk recht, daarom moeten kiezen voor vreedzame demonstraties om haar opvattingen en/of misnoegen te uiten betreffende de situatie waarin zij is terecht gekomen.
Deze Surinamers zijn geconfronteerd geworden met disproportioneel geweld en zijn enkelen zeer hardhandig aangepakt, aangehouden en daarna heen gezonden. Het is onduidelijk in wiens opdracht de aanhoudingen zijn gepleegd en wie verantwoordelijk is voor het geweld.

Het zijn deze redenen waarom wij als volksvertegenwoordigers u benaderen om met spoed deze openbare vergadering van DNA te doen uitschrijven; enerzijds het politieoptreden en anderzijds het regeringsbeleid zullen besproken worden. Dit moet leiden dat op korte termijn de kosten van levensonderhoud van het volk van Suriname draaglijk worden; alsook de ernstige maatregelen als verhoogde brandstofprijzen van 29 maart 2017 terug te doen draaien en na te laten de grondwettelijke rechten welke het volk toekomt, met de voeten te treden.

De vergadering is aangevraagd door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP), Edward Belfort (APOB), Ingrid Bink (PL), Dew Sharman (VHP), Patricia Etnel (NPS), Krishna Mathoera (VHP) en Dinota Vorstwijk (ABOP).