Belangrijke taak voor HI en T bij transformatie economie
16 Feb 2017, 22:19
foto
Minister Ferdinand Welzijn spreekt de ambtenaren van het ministerie van HI en T te Saramaccadoorsteek, toe.


Suriname moet meer produceren en exporteren om deviezen te verdienen. De verschillende diensten van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) hebben hierbij een belangrijke taak. Minister Ferdinand Welzijn zei deze week bij een kennismakingsbezoek aan afdelingen van het ministerie aan de Saramaccadoorsteek, dat elke ambtenaar moet nagaan hoe hij het productieproces kan stimuleren en producenten faciliteren.

De Economische Controle Dienst (ECD), de dienst van de Waarborg en voor het IJkwezen (W&IJk) en de Technische Dienst zijn aan de Saramaccadoorsteek gevestigd. De ECD heeft onder meer een taak bij de controle op smokkel. Welzijn zegt dat om de economische controle optimaal te kunnen uitvoeren, een Economische Inlichtingen Dienst, geleid door de nieuwe onderdirecteur, Steve Peneux, zal worden ingesteld.

Welzijn beloofde vanuit het ministerie steun aan alle ambtenaren die willen bijdragen aan het op een hoger niveau brengen van het departement. De personeelsleden te Saramaccadoorsteek deelde hij mee, dat hij graag zijn ondersteuning zal geven als het zaken van het werk betreft. “Ambtenaren zullen ook hard moeten werken om de economie op rails te brengen. Iedereen zal een bijdrage moeten leven.”

Bij zijn aantreden als minister had Welzijn gezegd een open deur policy te zullen hanteren, waarin communicatie centraal staat. Hij herhaalde dit voornemen en zei te hopen op een goede samenwerking. De aanwezigen beantwoordden zijn woorden met applaus, meldt de voorlichting van HI en T.