Kinderboekenfestival krijgt ondersteuning van Minov
02 Jun 2014, 00:00
foto
Kinderboekenfestival in het district Para. (Foto: KBF)


Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft schriftelijk ondersteuning toegezegd aan de Nationale Stichting Kinderboekenfestival. Vanaf de oprichting van de stichting in december 2002 is het Minov gevraagd om het jaarlijkse Kinderboekenfestival (KBF) op de begroting op te nemen. Er zijn ettelijke gesprekken hierover gevoerd. Ook in De Nationale Assemblee is tijdens de begrotingsbehandeling hiervoor gepleit.

Dit jaar zijn voor het eerst vier kinderboekenfestivals gehouden om zoveel mogelijk scholen te kunnen faciliteren, deelt de organisatie mee. Na KBF Nickerie, KBF Paramaribo en KBF Marowijne, vond in Para van 28 tot en met 30 mei het laatste kinderboekenfestival plaats voor het jaar 2014. Vrijdag vond op het districtscommissariaat de officiële installatie plaats van de KBF-Werkgroep Para. In deze werkgroep participeren van het commissariaat Marvin Moesan en Meredith Piqué. Van Onderwijs hebben Gracita Bruinhart en Carmen Gemerts-Ceder zitting in de werkgroep, die indien nodig nog zal worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit de gemeenschap.

Eigen mini-festival
Districtscommissaris Jerry Miranda verrichtte de installatie, waarna de werkgroep werd toegesproken door Yvonne Caprino van Stichting Projekten en Margerie Stakel namens het Kinderboekenfestival projectteam. De opdracht die de KBF-werkgroep Para meekreeg, is om ernaar toe te werken dat in de jaren dat het kinderboekenfestival niet in Para wordt gehouden, er door de werkgroepleden een eigen mini boekenfestival wordt georganiseerd. Ongeveer 2000 kinderen van diverse scholen van Para participeerden vrijdag in de activiteiten van het KBF. In totaal hebben tijdens de drie festivaldagen ongeveer 6000 leerlingen van Para het educatieve evenement bezocht.

Hoogtepunten vrijdag waren een ontmoeting van het publiek met Surinaamse en buitenlandse schrijvers en opvoering van de musical 'Para is van ons'’ gepresenteerd door pupillen van het kinderhuis Odiniti en leerlingen van de Wellesschool o.l.v. Sandra Purperhart. Met ondersteuning van de Nederlandse Taalunie werd een uitwisselingsprogramma van drie Surinaamse en drie buitenlandse schrijvers uitgevoerd. De schrijvers Indra Hu, Anneke Scholtens, Gerard Maynard, Marja Themen, Loekie Morales en Marc de Bel werden geïnterviewd over hun boeken, hun festivalactiviteiten en hun ervaringen als schrijver. Ook op het Instituut voor de Opleiding van Leraren gaven deze schrijvers een presentatie.

Statement Minov
Het festival te Para werd officieel afgesloten met een statement van het Minov. Het ministerie zal samen met de organisatie van het Kinderboekenfestival nagaan hoe een duurzame oplossing te vinden om zodoende levensvatbaarheid te geven aan dit evenement. Door private partnership en de bijdrage vanuit het Minov, zal vanwege de hoge importantie van dit evenement de nodige aandacht en ondersteuning gegeven worden hieraan.

De uitgaven voor het organiseren van een boekenfestival bestaan onder andere uit de inrichting van het festivalterrein, het opzetten en aankleden van de tenten, verlichting van het terrein, aanschaf van materialen voor het uitvoeren van activiteiten, het inhuren van apparatuur, muziekinstallatie, geluid, belichting, beamers, transport van menskracht en materialen, consumptie voor medewerkers en standhouders, EHBO, bewaking en beveiliging. In het voortraject zijn er kosten voor distributie van brieven en wedstrijdpakketten, voor het organiseren van de wedstrijden, workshops voor opvoeders, de uitgifte van lesbrieven, brochures, posters, kinderboeken, themalied op cd, registratie van deelnemers en uitnodigingen. In de districten komen er nog kosten voor huisvesting van ruim 200 vrijwilligers bij. "We zijn alle financiers, donoren en sponsors van het festival zeer erkentelijk, alsook alle vrijwilligers, maar een structurele bijdrage van de overheid geeft stabiliteit!", stelt de stichting.

Monday 16 July
Sunday 15 July
Saturday 14 July