President in breed overleg over veiligheidsvraagstuk
23 Apr, 04:56
foto
President Chan Santokhi in gesprek met diverse veiligheidsautoriteiten en De Nationale Assemblee. De veiligheid moet worden opgevoerd.


Met de recente ontwikkelingen van de criminaliteit in Suriname is de regering vastberaden stappen te ondernemen. President Chan Santokhi heeft maandag een bijeenkomst gehouden met verschillende overheidsfunctionarissen en veiligheidsinstanties onder wie vicepresident Ronnie Brunswijk, voorzitter van De Nationale Assemblee Marinus Bee, minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, minister van Defensie, Krishna Mathoera en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo en leidinggevenden van het Korps Politie Suriname,  Directoraat Nationale Veiligheid en het Hof van Justitie. 

President Santokhi heeft zijn bezorgdheid geuit over de recente gevallen van criminaliteit. Gezien de vele criminele incidenten in verschillende delen van het land is een directe aanpak noodzakelijk. De leiding van de veiligheidsinstanties kreeg daarom de opdracht van het staatshoofd om harder de handen aan de ploeg te slaan zodat de situatie onder controle komt en de veiligheid gehandhaafd wordt, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Minister Amoksi benadrukt het belang van controle in alle delen van het land en heeft aangekondigd dat er strenge maatregelen zullen worden genomen tegen criminaliteit. Het initiatief om roadblocks aan te brengen, heeft al vruchten afgeworpen, echter, gezien er nog meldingen van criminele incidenten gedaan worden, zal het opwerpen van wegblokkades opgevoerd worden. De minister merkt op dat het blijkt dat vreemdelingen vaak een dikke vinger in de pap hebben. Hierom zal ook het vreemdelingenbeleid aangescherpt worden. 

Er is een samenwerking tussen alle veiligheidsinstanties en gezien de situatie zich blijft voortdoen zal deze verstevigd worden. Het Korps Politie Suriname wordt inmiddels nog nauwer ondersteund door het Nationaal Leger. De minister roept eenieder op om mee te helpen de criminaliteit te minimaliseren en de veiligheid te handhaven door samen te werken met de autoriteiten en verdachte activiteiten onmiddellijk te melden. “Criminaliteit bestrijd je niet alleen, we hebben de gemeenschap nodig”, benadrukte hij. De komende dagen zullen de autoriteiten verder bijeenkomen om aan te scherpen.

De president benadrukt dat het belangrijk is dat veiligheidsautoriteiten de situatie onder controle hebben en de veiligheid van de samenleving waarborgen. Daarom heeft hij hen geadviseerd een volkomen toegewijd team in te stellen om dit te bereiken. Één van de aandachtspunten waaraan er volgens hem gewerkt zal moeten worden is om voorlichting en ontwikkelingen effectiever te communiceren naar de samenleving. “We zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten om criminaliteit te bestrijden, de orde te handhaven en een veilige omgeving te creëren waarin onze burgers kunnen gedijen. Daarom zullen wij tot het maximale gaan totdat we dit hebben gewaarborgd”, stelt het staatshoofd.
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May