NDP-fractie bezoekt Cubaanse ambassadeur
19 Oct, 17:51
foto
De NDP-delegatie onder leiding van fractieleider Rabin Parmessar op beleefdheidsbezoek bij de Cubaanse ambassadeur, Igor Azcuy (derde van links).


Fractieleden van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblee hebben tijdens een beleefdheidsbezoek aan de Cubaanse ambassadeur Igor Azcuy, oprechte spijt betuigd voor het vertrek van Cubaanse gezondheidswerkers als gevolg van gewijzigde beleidsinzichten en achterstallige betalingen. De ambassadeur was ingenomen met het bezoek en gaf te kennen dat Cuba de verschillende landen in het Caribisch gebied een warm hart toe draagt. Hij betreurt de achterstallige betaling van de Surinaamse overheid aan de Cuban Medical Brigade, een bedrag van ruim US$ 2.5 miljoen die de Staat verschuldigd is, voor de periode april 2020 tot en met augustus 2021.

Er zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met de regering, echter is er nog geen zicht op een oplossing. Desondanks is de Cubaanse overheid bereid hulp te bieden in de vorm van artsen, zorgpersoneel en het beschikbaar stellen van beurzen voor (medische) studenten. De NDP delegatie bestond uit fractieleider Rabin Parmessar, Ebu Jones, Stephen Tsang, Joan Wielzen en Tashana Lösche. Tijdens deze ontmoeting maandag hebben de fractieleden namens de gemeenschap, hun dank en waardering overgebracht voor de onbaatzuchtige inzet en dienstverlening van de Cubaanse artsen en verplegend personeel van de Henry Reeves Cuban Medical Brigade tijdens hun aanwezigheid in ons land. De hulpverlening, onder andere via de HAPS, voornamelijk in de verre districten heeft veel verlichting gebracht in de noden van de mensen en de lokale zorgverlening.

Parmessar heeft de bilaterale relatie tussen Suriname en Cuba belicht en de vele projecten die zijn voortgevloeid uit de samenwerkingsrelatie met deze bevriende natie. De NDP en de Partido Comunista de Cuba hebben een gemeenschappelijke ideologie en hij liet optekenen dat de vriendschapsrelatie onder welke regering dan ook, voort zal blijven bestaan.

Wielzen en Lösche hebben het belang van de Cubaanse medische en andere beurzen voor Suriname benadrukt. Eveneens is dank uitgesproken voor de sporttrainers afgevaardigd door Cuba, die al dan niet in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, begeleiding bij diverse takken van sport hebben verzorgd op onze scholen. Deze trainers hebben een wezenlijke bijdrage geleverd bij het vormen van onze kinderen en het verder ontwikkelen van hun talenten. Jones en Tsang hebben de aspecten youth capacity building en de handelsrelatie en mogelijkheden tussen de beide landen belicht.  

De NDP en de Cubaanse ambassadeur benadrukken dat de mens te allen tijde centraal staat. Het bezoek stond in het licht van een reeks beleefdheidsbezoeken die de NDP fractie zal brengen aan de diverse ambassades gevestigd in Suriname. Eerder in september is een vruchtbaar bezoek afgelegd aan de ambassadeur van India, Balachandran, meldt de afdeling Communicatie NDP-fractie in De Nationale Assemblee.
Advertenties