Ministers inventariseren status woon- en bouwprojecten
16 Jan, 18:23
foto
De ministers Uraiqit Ramsaran en Riad Nurmohamed hebben met hun team veldbezoeken afgelegd voor het identificeren van alle bouw- en woonprojecten. (Foto: CDS)


De fase waarin woon- en bouwprojecten van de overheid verkeren, wordt in kaart gebracht. Op basis van de inventarisatie zullen besluiten worden genomen door het clusterteam 'Woningbouw', waarin zes ministers zitting hebben. De coördinatie hiervan ligt bij Gregory Rusland, die als een van de coalitiepartners, adviseur is van de Staat.

De ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Riad Nurmohamed van Openbare Werken hebben veldbezoeken afgelegd voor het identificeren van alle bouw- en woonprojecten. Tijdens de veldbezoeken zijn projecten geïdentificeerd in verschillende fasen van planning en uitvoering, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Om de woon- en bouwprojecten in kaart te brengen is er een clusterteam ingesteld door de regering. De ministers zullen hun bevindingen rapporteren aan de overige collega's binnen het clusterteam 'Woningbouw'. Daar zullen de nodige besluiten genomen worden over deze geïdentificeerde projecten.


Advertenties