Een hanteerbare toepassing van de wet
24 Nov, 07:28
foto
Dinesh Changoer


(Ingezonden)

(Gewezen) politieke ambtsdragers, zoals Ashwin Adhin, kunnen worden aangehouden en in verzekering gesteld. In die situaties zijn de reguliere waarborgen uit het Wetboek van Strafvordering van toepassing. Bij een aanhouding en een inverzekeringstelling van een (gewezen) politieke ambtsdrager is een besluit van de Nationale Assemblee inhoudende een inwilliging van de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de betrokken (gewezen) politieke ambtsdrager, geen vereiste. De aanhouding en de inverzekeringstelling vallen namelijk niet onder het bereik van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (WISBPA).

Een besluit van De Nationale Assemblee inhoudende inwilliging van een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen kan wel noodzakelijk zijn, zodra de rechter-commissaris heeft te oordelen over het verlenen van een bevel tot bewaring van een (gewezen) politieke ambtsdrager. Bij de vordering tot bewaring voor dertig dagen, zal sprake zijn van vervolging van een (gewezen) politieke ambtsdrager. In die situatie is de WISBPA van toepassing.

Aangezien in het geval van Adhin een besluit van de Nationale Assemblee niet voorhanden is, zal de rechter de vordering tot bewaring af moeten wijzen. Indien een afwijzing van de vordering tot bewaring volgt, blijft het Openbaar Ministerie onder omstandigheden bevoegd om de inverzekeringstelling voor de maximale duur van veertien dagen te laten voortduren.

De rechter moet daarbij de aanhouding en de inverzekeringstelling wel rechtmatig achten en daarvoor is in elk geval nodig een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit en het moet gaan om strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Indien op de vordering tot bewaring van Adhin afwijzend wordt beslist, kan het openbaar ministerie in de resterende tijd van de inverzekeringstelling, proberen om een besluit van De Nationale Assemblée te verkrijgen, waarna een hernieuwde vordering tot bewaring bij de rechter kan volgen.

Op deze pagina is een uitgebreide versie van het betoog in pdf beschikbaar.

Dinesh Changoer
info@advocaatchangoer.nl

pdf-icon.gif Een_hanteerbare_toepassing_van_Wet_in_Staat_van_Beschuldigingstelling_Politieke_Ambtsdragers.pdf                
Advertenties