De minister van LVV subsidieert zichzelf
20 Oct, 14:47
foto


Het lijkt een nobele daad dat eindelijk, 20 jaar ná de liberalisatie van de melkprijs, door het ministerie van LVV wordt toegegeven dat gepasteuriseerde consumptiemelk, door de overheid wordt gesubsidieerd. Na jaren van volharding in de leugen, heeft de directeur van de Melkcentrale Paramaribo (MCP) nu eindelijk toegegeven dat hij niet in staat is het bedrijf op eigen kracht draaiende te houden. Dank hiervoor!

Ondanks de demagogische woorden die worden rondgebazuind door regeringstoppers, dat overgestapt moet worden van objectsubsidie naar subjectsubsidie (dat de mensen die melk echt niet kunnen betalen, worden ondersteund), heeft de minister van LVV toch gekozen voor het bevriezen van de prijs voor consumptiemelk en hiermee wederom objectsubsidie geïntroduceerd.

Consumptiemelk is een marginaal product, wat wil zeggen dat de marges die op melk worden gemaakt niet van dien aard zijn dat er veel rek is in prijs. Al twintig jaar moet de private sector het ministerie van LVV en de MCP hieraan herinneren. Middels onbehoorlijk bestuur, wordt steeds weer geprobeerd om oneerlijke concurrentie te handhaven. Telkens wanneer de koers zo grof fluctueert, of de melkpoederprijzen internationaal stijgen, wordt eerst getreiterd met het aanhouden van de aanpassing van de melkprijs.

Het is onverantwoord, onethisch en crimineel om een parastataal bedrijf zich op deze manier kunstmatig marktaandeel te laten toe-eigenen. De consument heeft recht op een keuze, zonder via de prijs tot consumptie van melk van de MCP te worden gedwongen.

Landgenoten, weet wel dat de huidige prijs, vastgesteld door de minister van LVV in samenspraak met de minister van HI&T (EO&T), niet de correcte prijs is, voor zowel consumptiemelk als voor verse koemelk. Hoewel het aangenaam is om SRD 8,50 te blijven betalen voor melk, is het verstandiger dat de regering via het ministerie van Sociale Zaken, de gezinnen identificeert wie daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben (subject subsidie), i.p.v. een minister, die middels onverantwoorde gemakzucht vol 'fanfare' hiermee zichzelf en de mensen die financieel op hem lijken, subsidieert. Subsidie aan de elite, is té kort door de bocht.
 
Om de publieke opinie te manipuleren, wordt melk als politiek product/instrument misbruikt. De ware toedracht van het bevriezen van de melkprijs, is niet vanuit een sociaaleconomisch hoogstandje van de minister, maar vanuit angst dat het volk in beroering zou kunnen komen. Immers, alle prijzen van voedingsmiddelen zijn al marktconform aangepast, terwijl melk het enige product is waarmee de minister kan stoeien, politiek mee kan stunten.

Met de melkveehouders werd in 2017 een prijs afgesproken van SRD 3,75, i.c.m. de kwalitatieve parameters (eiwit/melkvet etc.). Dit was bij een koers voor de USD van SRD 7,50 en een consumentenprijs voor melk van SRD 8,50.

Nu de officiële CBvS-koers (papieren koers) is vastgesteld op SRD 14,30 (parallelkoers SRD 17,80), wordt de prijs van verse koemelk bijgesteld naar SRD 5,50 en wordt het verhaal verkocht als 'tegemoetkoming' aan de melkveehouder. Dit, terwijl de verhoogde prijs door de devaluatie minimaal SRD 8,90 per liter moet zijn. Aan de melkveehouder wordt zodoende de verplichting opgelegd de MCP te moeten subsidiëren, thans met SRD 3,40 per liter. Dit is de reinste en meest letterlijke vorm van boerenbedrog!

De aanvoer van verse koemelk aan de MCP is veel lager dan haar behoefte. Refererend aan de beschikking: LVV No. 6453/16, is volgens het ministerie van LVV de behoefte van melkpoeder zelfs 60%. Dit betekent dat er nog een minimale groeimogelijkheid is voor de totale melkveehoudersstand van maar liefst 60% voordat de MCP voldoende verse koemelk ontvangt. Het is daarom bizar dat de MCP haar toeleveranciers niet koestert, door hen een respectabele, marktconforme prijs voor hun product te betalen en/of incentives voor haar melkveehouders creëert.
 
Heer minister, steeds weer doen alsof de melksector alleen bestaat uit de MCP en de melkveehouders, is volksverlakkerij en zeer productie-onvriendelijk. Het zou van good governance getuigen als u zich eerst goed laat informeren over de problematiek van de melkkolom, alvorens op politieke podia demagogische uitspraken te doen en incompetent te handelen. Alsof het prijzenswaardig is om via het bevriezen van de melkprijs, gemeenschapsgelden te laten verdampen.

De prijs van melk kunstmatig laag houden door slechts één melkverwerkingsbedrijf te subsidiëren, getuigt van geen respect hebben voor de Surinaamse burger en het kapot maken van het Surinaams bedrijfsleven in deze sector. Indien u dan toch het object wenst te subsidiëren, omdat u melk beschouwt als "sociaal product", hoort u ook de verliezen van alle andere spelers in deze sector op te vangen.

Het siert een nieuwbakken minister niet om struisvogelpolitiek te bedrijven. Gebruikt u uw mandaat om positieve daadkracht te tonen, niet om hetzelfde pad te bewandelen als dat van uw voorgangers vanaf 2007!
 
Zo niet, zult ook u ervaren dat dit Frans gezegde van toepassing is op uw beleid:
L’ histoire se répète, la bêtise aussi! (De geschiedenis herhaalt zich, evenals de dwaasheid!)
 
 
ir. Raôul Chin
Zuiveltechnoloog

Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January