Alle districtsraads- en ressortraadsleden beëdigd
11 Jul, 13:34
foto
Met de beëdiging van de dr- en rr-leden van Paramaribo en Sipaliwini, kunnen alle regionale organen aan de slag. (Foto: RO/NII)


Alle districtsraden (dr) en ressortraden (rr) zijn beëdigd. Vrijdag heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling de dr- en rr-leden van Paramaribo en Sipaliwini beëdigd in de Anthony Nesty Sporthal. De dr-leden van Paramaribo (21) en Sipaliwini (11) hebben bij die gelegenheid de eed of belofte afgelegd in handen van de bewindsman. Dr-leden die om uiteenlopende redenen afwezig waren bij de plechtigheid in hun district, zijn eveneens beëdigd. Aansluitend op de ceremonie van de dr-leden zijn de rr-leden van Paramaribo (200) en Sipaliwini (64) beëdigd door de districtscommissarissen.

Minister Dikan heeft de leden opgeroepen zichtbaarder te zijn. Een welbekende klacht vanuit de samenleving is dat men niet weet wie de dr en rr van een bepaald district zijn. De dr is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het district. Zij vervullen volgens Dikan een heel belangrijke rol binnen het decentralisatieproces. “U moet uw district goed kennen en nagaan wat de respectievelijke potenties zijn binnen uw district. Paramaribo en Sipaliwini behoren in dit kader tot een van de uitdagende districten. Sipaliwini qua grote en Paramaribo qua bevolkingsdichtheid. Toch wordt van u verwacht dat u het werk naar behoren verricht”, stelde Dikan. 

De raden werden door de bewindsman aangespoord om gebruik te maken van de Burger Informatie Centra (BIC) van de commissariaten. ‘Treedt u meer naar buiten en laat de samenleving weten waarmee u bezig bent. De rr-leden moeten hun ressorten goed kennen, issues doorspelen aan de dr-leden, die de informatie verder moeten doorspelen naar DNA-leden van dat district. Alleen zo kunnen bepaalde issues met betrekking tot jouw district worden opgenomen op de nationale agenda en worden meegenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan van de regering. Wanneer de samenleving ziet dat de zaken die zij hebben aangekaart daadwerkelijk de nodige aandacht krijgen en worden aangepakt, zal zij ook meer geloof hebben in het systeem”, meent Dikan.