APS: Biodiversiteit blijft basis duurzame toekomst
22 May, 18:03
foto


Onze bossen die het grootste deel van het Surinaams grondgebied beslaan, maken het belangrijkste deel van onze biodiversiteit uit. Door duurzaam gebruik te maken van de bossen met haar ecosystemen, kan deze bijdragen aan inkomstengenerering. Dat zegt de Amazone Partij Suriname (APS) vandaag op Wereldbiodiversiteitdag. De Verenigde Naties wil met deze dag de aandacht vragen voor de problemen rondom biodiversiteit en zo mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken om het natuurlijk erfgoed te bewaken. Voor dit jaar is het thema 'Our Solutions are in Nature'.

De APS wijst erop dat Suriname als lid van de VN verplicht is om de biodiversiteit in eigen land te beschermen en daartoe geëigende maatregelen te nemen. Duurzaamheid binnen alle activiteiten is voor de APS prioriteit. De partij zegt dat "onze unieke biodiversiteit behouden moet blijven voor ons nageslacht." In dat opzicht is de APS dan ook ingenomen met de bekrachtiging van de Milieu Raamwet. "Maar bij de Raamwet horen aanvullende wetten."

In een verklaring zegt de APS dat zij samen met haar politieke partner, de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), zich zal inzetten voor versterking van de milieuregels en de handhaving daarvan door de ontbrekende wetten te maken, aanverwante wetten aan te passen en instituten in te stellen. Zowel de APS als de PRO stelt dat zij die in het binnenland wonen en leven, en al eeuwenlang op duurzame wijze gebruik maken van hun grondgebieden, nauw moeten worden betrokken.

Biodiversiteit blijft volgens de APS/PRO het antwoord op een aantal uitdagingen voor onze duurzame ontwikkeling. "Natuurgebaseerde oplossingen van klimaat, voedsel- en waterzekerheid en duurzame bestaansmiddelen, biodiversiteit blijft de basis voor een duurzame toekomst."
Advertenties

Wednesday 23 September
Tuesday 22 September
Monday 21 September