Breeveld en Jogi stellen vragen over rekeningen Staat bij SPSB
30 Apr 2019, 14:30
foto


De Assembleeleden Carl Breeveld (DOE) en Mahinder Jogi (VHP) hebben president Desi Bouterse vragen gesteld over werkrekeningen die het ministerie van Financiën heeft geopend bij de Surinaamsche Postspaarbank (SPSB). Zij voeren aan dat wettelijk alleen de Centrale Bank van Suriname de kassier is van de Staat. Er vindt volgens hen trekkingen plaats van de rekening die in de miljoenen lopen. Zij willen antwoord van de president over de gang van zaken.

De brief die via Assembleevoorzitter Jennifer Simons is verstuurd naar de president, luidt als volgt:
"Informatie heeft ons bereikt dat de Minister/Ministerie van Financiën werkrekeningen heeft geopend bij de Surinaamse Postspaarbank onder de nummers 248185040 en 40300775 waarop gelden ten behoeve van de Staat worden gestort. Volgens de Bankwet van 1958 is de Centrale Bank de Kassier van de Staat, hetwelk door de Minister van Financiën ook is bevestigd. Het verbaast ons derhalve dat ondanks het bovenstaande toch rekeningen zijn geopend bij genoemde bank.
Het blijkt, op basis van onze informatie, dat trekkingen vanuit deze rekeningen plaatsvinden, welke lopen in de orde van miljoenen SRD’s en vreemde valuta (US$ en euro’s).

Redenen te meer de volgende vragen aan u voor te leggen:
- Kan de President aangeven of het juist is dat er dergelijke rekeningen geopend zijn?
- Kan aan ons meegedeeld worden wanneer deze rekeningen operationeel geworden zijn en hoeveel geld daarop is overgemaakt?
- Wat is de bestemming van de middelen die overgemaakt zijn op deze rekeningen?
- Wie zijn de personen of instanties en bedrijven die mogen trekken van deze rekeningen?
- Is er een specifieke sector uit onze samenleving die van deze mogelijkheden gebruik mag maken?
- Wat zijn de rentepercentages die hierbij gehanteerd worden?
- Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen trekken van deze rekeningen?
- Is bij leningen een onderpand vereist?
- Hoe vindt de terugbetaling plaats?
- Kunt u bevorderen dat er een overzicht aan ons wordt overlegd van personen, instanties of bedrijven die uit deze rekeningen hebben getrokken, met eventuele vermelding van bedragen en het doel?

- Conform haar taakstelling is de Centrale Bank van Suriname geroepen toezicht te houden op de in Suriname opererende banken en waar nodig instructies en richtlijnen, conform de Bankwet, te geven. Op basis hiervan is de vraag of er door de CBvS toezicht gehouden wordt op de bedrijfsvoering bij de Surinaamse Postspaarbank?
- Wat zijn de bevindingen op dit vlak met betrekking tot het bovenstaande?

Wij zien gaarne uw beantwoording op gestelde vragen zo spoedig mogelijk tegemoet."
Advertenties

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May