Oppositie veroordeelt ondermijning van pg door president
10 Jan 2019, 00:00
foto


De oppositionele partijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en de NPS veroordelen de onverholen bedreiging die geuit is door president Desi Bouterse naar procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday. De bevolking wordt opgeroepen om waakzaam te zijn, zeggen de partijen in een verklaring.

"De uitspraken van de president over de gang van zaken rond het 8 december-proces zijn ernstig. Ze ONDERMIJNEN de onafhankelijkheid en het gezag van het Openbaar Ministerie, dat belast is met onderzoek en rechtsvervolging. Dit instituut moet vrij kunnen functioneren, zonder inmenging van politici of de regering. In een rechtsstaat staat niemand boven de wet, ook de president niet. Net als iedere andere burger moet ook hij zich onderwerpen aan de rechtsgang, ongeacht de uitkomst. Hij moet net als elke andere burger het vonnis van de rechter afwachten en respecteren.

Suriname is een democratische rechtsstaat waar rechtsorde bepaald wordt door een gezond evenwicht tussen de regering, het parlement en de rechterlijke macht, wat goed en betrouwbaar bestuur moet garanderen in ons land.
De oppositie heeft herhaaldelijk gewezen op verstoringen in de onderlinge verhoudingen tussen deze drie machten. Zo krijgt de rechterlijke macht onvoldoende ondersteuning qua personeel en middelen. Regeringsfunctionarissen mogen hun juridische problemen niet tot staatsproblemen maken, of het nu gaat om corruptie of andere strafzaken.

Respect voor de rechtsstaat en de rechtsgang is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en het fundament om de samenleving te ontwikkelen. We leven in een periode, waar criminaliteit hoogtij viert en drugshandel de samenleving vernietigt. Juist in deze periode is ondersteuning van de procureur- generaal en het Openbaar Ministerie noodzakelijk. In dit verband ligt er ook een verantwoordelijkheid bij DNA, waar helaas de slaafse houding van de coalitie een effectieve controle en correctie van de regering onmogelijk maakt.

De onverholen bedreiging van de president aan de procureur-generaal wordt zeer scherp veroordeeld en de bevolking wordt opgeroepen tot waakzaamheid."
Advertenties