‘No Kwik Week' voor aandacht funeste gevolgen
02 Nov 2015, 17:37
foto
Met een persconferentie is de 'No Kwik Week' begonnen. Van links naar rechts: De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman, Stanley Malone (SCF), Nathalie Emanuels (Semif) en Hennah Draaibaar van de Backlot. (Foto: René Gompers)


De ‘No Kwik Week’ is met een persconferentie vandaag van start gegaan. “Dit is geen voorlichtingscampagne,” benadrukt Hennah Draaibaar van the Backlot. “Het doel is om mensen bewust te maken over de gevolgen van kwikgebruik, in het binnenland en hier in Paramaribo. Het moet de mensen zodanig aanzetten tot actie, dat er druk uitgeoefend wordt op de beleidsmakers. Iemand moet kunnen zeggen ‘basta, tot hier en niet verder!’”

Hoewel de import van kwik verboden is, wordt het metaal grif verkocht en gebruikt door goudzoekers en goudverwerkers. De negatieve gevolgen van kwikgebruik beperken zich allang niet meer tot het binnenland, delen Stanley Malone van de Suriname Conservation Foundation (SCF) en Nathalie Emanuels van de Suriname Environmental and Mining Foundation (Semif) mee. Metingen gedaan door wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname geven aan dat er op bepaalde plekken in Paramaribo 60 maal het toegestane gehalte van kwikdampen in de lucht hangen. De locaties waar de dampen het hoogst geconcentreerd zijn, liggen aan de dokter Sophie Redmondstraat, de Wilhelminastraat, EBS en Paranam geeft Malone aan. “Dat zijn de plaatsen waar de goudraffinaderijen liggen en de plaatsen waar veel fossiele brandstoffen worden gebruikt.”

In het binnenland zijn het vooral de gouddelvers, rivieren en de vissen die direct worden getroffen door kwik. Vele gemeenschappen zijn direct afhankelijk van die rivieren voor voedsel. Er zijn wel bewezen alternatieve vormen van goudwinning deelt Emanuels mee. “Met kwik win je gemiddeld veertig procent van het goud. Er zijn methodes ontwikkeld waarbij men 90 procent goud kan halen uit het gegraven materiaal. Maar het is moeilijk om mensen nieuwe methodes aan te leren die dingen gewend zijn te doen op een bepaalde manier. Daarnaast heb je ook dat de gevolgen van kwik pas jaren later zichtbaar worden.” Er is een speciaal team dat in het binnenland campagne gaat voeren om te proberen de goudzoekers op andere gedachten te brengen. “Het is zeer ernstig,” beaamt de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman. “Werken met kwik is niet alleen zeer inefficiënt maar ook zeer schadelijk voor het milieu, kinderen en volwassenen. En niet alleen in het binnenland.”

De campagne is niet bedoeld om goudwinning tegen te gaan, voegt Draaibaar eraan toe. “We hebben niets tegen goud. Het gaat om de manier hoe het goud gewonnen wordt. Het kan niet zo verder dat om wat goud uit de grond te halen het milieu en mensenlevens vernietigd worden. Daar zijn we tegen, daar moet het volk zich bewust van worden en druk gaan uitoefenen op de beleidsmakers zodat zij geen keus meer hebben dan om te doen wat de samenleving wil hebben: een gezond milieu met gezonde mensen.” De campagne wordt op 7 november afgesloten met een wandelloop en een rally. Het publiek gaat op allerlei manieren op verschillende locaties nader kennis maken met kwik en de plaatsen waar het voorkomt: gewoon thuis en in de lucht.

René Gompers
Advertenties