VS plaatst Suriname op lijst kinder-en dwangarbeid
27 Sep 2012, 08:00
foto


De Amerikaanse regering heeft Suriname, Zuid-Sudan en Vietnam toegevoegd op de lijst van 74 landen waar zowel volwassenen als kinderen vanaf vijf jaar, slachtoffer zijn van ernstige arbeids- en mensenhandel en worden misbruikt in de prostitutie, de mijnbouw en andere gevaarlijke werkzaamheden.

Suriname haalt de lijst vanwege de grote bezorgdheid over de goudwinning en andere werkzaamheden. “Kinderen in Suriname houden zich bezig met de ergste vormen van kinderarbeid”, staat in één van de documenten. Degenen die gevangen zijn in de mijnen worden geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden, zoals blootstelling aan kwik, extreme hitte en het risico om verpletterd te worden. Daarbij baart ook de kinderprostitutie in de mijnbouwkampen de Amerikanen grote zorgen.

In Zuid-Sudan zijn de Amerikaanse functionarissen gestuit op arbeidsproblemen in de veeteelt, terwijl in Vietnam dat het geval is bij de bakstenen- en kledingindustrie. Het jaarlijks rapport van het Amerikaanse Arbeidsdepartement over de wereldwijde mensenhandel heeft tot bezorgdheid geleid dat de internationale economische crisis de inspanningen vertragen om dergelijk misbruik van kinderen uit te roeien tegen 2016.

"Slechts een paar jaar voor de deadline moet nog veel worden gedaan," zei het departement bij zijn bevindingen. "Er is grote vooruitgang geboekt, maar met de wereldwijde economische crisis zijn die inspanningen teruggebracht, en wordt de vooruitgang nu bedreigd."

21 miljoen slachtoffers
Over het geheel genomen noemt het Amerikaanse rapport 134 producten uit 74 landen waarbij kinderarbeid en ander arbeidsmisbruik aan te pas zijn gekomen. Volgens het rapport produceren Aziatische landen, met name China en Birma, relatief hoge aantallen goederen door dwangarbeid.

Hoewel het moeilijk is om bij te houden hoeveel kinderen worden uitgebuit voor het werk over de hele wereld, schat de Internationale Arbeidsorganisatie dat het in 2005 ging om tussen de 980.000 en 1,2 miljoen. Al met al zijn bijna 21 miljoen mensen van alle leeftijden het slachtoffer, zegt de arbeidsarm van de Verenigde Naties.

Producten bezoedeld door kinderen en andere vormen van arbeidsmisbruik omvatten onder vele andere de garnalen-, knoflook-, bakstenen- en tabaksindustrie. Dit jaar hebben de Amerikaanse functionarissen de productie van rundvlees, vis en draad of garen producten toegevoegd aan de lijst waar kinderarbeid aan te pas is gekomen.

Moderne slavernij
Arbeidsmisstanden zijn al lange tijd een zorgpunt in bepaalde sectoren zoals de landbouw en textiel. In 2010 hadden 80 landen toegezegd om de meest flagrante vormen van kinderarbeid te bestrijden en er een einde aan te maken in 2016.
Het aantal kinderen in de ergste arbeidsvormen is wereldwijd gedaald, zei het Arbeidsdepartement."Maar sinds 2005 is het tempo van de vooruitgang aanzienlijk vertraagd."

Gayle Smith, een senior directeur bij de Nationale Veiligheidsraad en een speciale assistent in het Witte Huis, zei dat lagere inkomens en voedselonzekerheid slechts een deel zijn van het probleem. “Kinderarbeid .... heeft net zoveel te maken met de aanpak van armoede vanuit alle hoeken," zei ze. Ze voegde eraan toe dat landen moeten werken aan het maken van beleid om ervoor te zorgen dat gezinnen een leefbaar loon kunnen te verdienen, zodat kinderen naar school kunnen gaan in plaats van te werken.

President Obama beval dinsdag strengere bescherming tegen de mensenhandel door externe bedrijven die met de federale overheid werken te verbieden de documenten van werknemers in beslag te nemen, te vernietigen en andere soortgelijke acties. Het Witte Huis verplicht ook aannemers om aan deze plannen te voldoen en zich aan deze regels te houden.
Dergelijke arbeidsmisbruik "moet elk persoon zorgen baren, want het is een vernedering van onze gemeenschappelijke menselijkheid," zei Obama tijdens het Clinton Global Initiative in New York. Hij verwees daarbij naar de impact op de samenleving, de financiële markten, de volksgezondheid, het geweld en de criminaliteit.

"Het barbaars is, en het is kwaad, en het heeft geen plaats in een beschaafde wereld", zei Obama, eraan toevoegend dat mensenhandel "moet worden genoemd bij zijn ware naam: moderne slavernij."
Advertenties