VSB: Geen interventie van derden bij rechterlijke macht
30 Mar 2012, 15:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft in een schrijven aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons duidelijk gemaakt dat de rechterlijke macht moet kunnen functioneren zonder oneigenlijke interventie van derden.

Het standpunt van de VSB over de ontwerpwet luidt als volgt:
"De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven wenst nadrukkelijk en publiekelijk te verklaren dat zij er voorstander van is dat handelingen en uitspraken van de Rechterlijke Macht steeds zonder oneigenlijke interventie van derden tot stand dienen te komen en moeten worden gerespecteerd. Meer in het bijzonder is zij er voorstander van dat elke inmenging in de opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, achterwege wordt gelaten.
Elke feitelijke of schijnbare aantasting van dit beginsel behoort dan ook als ongeoorloofd en in strijd met de grondslagen van onze democratische rechtsstaat te worden aangemerkt en verworpen.

De huidige initiatiefwet, alsmede de bestaande 'Amnestiewet 1989' (S.B. 1992 no 68) druisen stellig in tegen het vorenstaande alsook tegen het door de vereniging gekoesterde basisprincipe dat handhaving van de rechtsorde, de rechtszekerheid en de rechtsbescherming een van de fundamentele condities is voor duurzame individuele en maatschappelijke ontwikkeling.

Namens de VSB is de brief getekend door Antoine Issa, ondervoorzitter.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January