Vordering pg: DNA stelt hoorcommissie in
01 Dec, 15:13
foto


De Nationale Assemblee heeft in een huishoudelijke vergadering vandaag besloten dat het proces ingezet wordt om gevolg te geven aan de vordering van de procureur-generaal om ex-vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen. Er is een commissie onder leiding van Asis Gajadien (VHP) samengesteld die Adhin zal horen.

In de commissie hebben verder zitting: Stephen Tsang (NDP), Miquella Soemar-Huur (ABOP), Ronny Asabina (BEP), Ivanildo Plein (NPS), Ebu Jones (NDP) en Cheryl Dijksteel (VHP). Starnieuws verneemt dat de commissie donderdag bijeenkomt om de verdere werkwijze te bespreken. Mogelijk wordt Adhin deze week nog gehoord.

De Nationale Assemblee heeft er niet voor gekozen om nader onderzoek te doen in deze kwestie. Die mogelijkheid was er ook. Besloten is om gelijk over te gaan tot het horen van Adhin. De volksvertegenwoordiging doet geen inhoudelijk onderzoek naar de beschuldigingen. Dat wordt overgelaten aan de rechterlijke macht.
Advertenties