Avondklok vanaf maandag 23.00 tot 05.00 uur
22 Nov, 18:03
foto


Het uitgaansverbod is vanaf maandag geldig van 23.00 tot 5.00 uur. Diverse maatregelen blijven van kracht. Er mag geen samenscholing zijn van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Dit heeft minister Amar Ramadhin zojuist in een nationale toespraak via de media aangekondigd.

"Als minister van Volksgezondheid vervul ik ook dit keer de rol om de maatregelen aangaande Covid-19 met u te delen. Twee weken terug heb ik reeds aangegeven, dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers is. Deze trend zet zich verder voort. Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten.

De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 3 besmettingen per dag gehad. Nochtans is elke besmetting 1 teveel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Wij houden het aantal van 25 besmettingen vast als norm voor Suriname. Bij benadering of overschrijding van dit aantal zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen te verscherpen.

Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. We kunnen nu spreken van sporadische oftewel cluster besmettingen. We moeten dus alert blijven aangezien meer dan 90% van onze bevolking, nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft.
 
Zoals u ziet vertoont de curve nog steeds een positief beeld. Wij zijn als land officieel geclassificeerd als gebied met code oranje. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren nog steeds een toename van meldingen over feesten maar ook clubs die open zijn en waar er massa's mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden. Gaarne verduidelijk ik waarom wij geen feesten toestaan.

Voor elk event moet er een protocol zijn waardoor het risico op besmettingen zo veel als mogelijk kan worden beperkt. Voor feesten is er nog geen goedgekeurd protocol. Als wij meenemen dat er bij feesten een gemoedelijke en intieme sfeer heerst weten wij dat de verleiding groter is om de maatregelen naast ons te leggen. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf.

Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care (bezetting van de IC bedden is stabiel vergeleken met de vorige week), 12 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica Ziekenhuis en AZP (bezetting is ook stabiel vergeleken met de vorige week). Er liggen 5 patiënten in het isolatie veldhospitaal van het Wanica Ziekenhuis (bezetting plusm 5%; vorige week 16%). De afgelopen week hebben 2 Surinamers de strijd verloren van Covid-19. Deze personen lagen voor langere periode op de afdeling i.c. Familie en nabestaanden gecondoleerd.
 
Landgenoten,
Blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden!

We naderen het eind van 2020 en het OMT beveelt dringend aan dat wij op aangepaste, Covid-19 veilige, wijze de feestdagen doorbrengen. Een gezond en Covid 19-vrij Suriname is ons doel. De ondersteuning vanuit internationale organisaties zoals de PAHO heeft geresulteerd in een donatie van promotiemateriaal aangaande de Mohana Challenge. Deze artikelen worden verder verspreid. De Paho blijft ondersteunen in deze campagne.

In het kader van de samenwerking met Nederland zijn er de afgelopen week 18 beademingsapparaten gearriveerd tevens ook een enorme hoeveelheid aan PPE. Nogmaals onze dank voor deze ondersteuning. De komende weken zal de voorlichting rond een Covid-19 veilig jaareinde, opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drank festijnen, dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten, achterwege zullen moeten laten.

Ik herhaal dus de woorden van de president;
Neen; wij kunnen nog niet uitbundig feesten.
Neen; die warme brasa’s moeten nog even uitblijven.
Ja; het is uw plicht overtredingen te rapporteren.
Ja; u zult de sociale controle moeten uitoefenen.
Covid-19 is nog niet voorbij.


Landgenoten,

De algemene Covid-19 maatregelen blijven van kracht;
1.   Draag uw mond en neus bedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar.
2.   Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand te allen tijden in acht.
3.   Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

De dalende trend van infecties is de motivatie om de maatregelen enigszins aan te passen. Vanaf maandag 23 november tot en met zondag 6 december gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1
Het Uitgaansverbod wordt gewijzigd naar 11:00 uur in de avond, tot 05:00 in de ochtend.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen.
Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten, zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.
De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4
Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7
Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open.
Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.
Verder zijn opengesteld;
Markten,
recreatieoorden;
Casino’s;
gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
kansspelkantoren;
sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.
Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;
Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

Maatregel 8
De grens via de lucht wordt per 23 november partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen.

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
De regering doet een dringend verzoek op de reizigers om de quarantainemaatregelen heel serieus na te leven. Dit ter voorkoming van sancties.
Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen.

Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.
• Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen, behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming.

• Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden, dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport.

• Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

• Ten aanzien van de handhaving. Er is een Covid Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.

• Het hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en Covid-19 preventie protocollen dringend in acht nemen.

Beste Landgenoten,
Uit de Covid- statistieken van Suriname word het langzaam aan duidelijk dat kwetsbare groepen gevoeliger zijn voor de complicaties van Covid-19. De cijfers van de PAHO tonen het volgende, slechts 12% van de bevestigde gevallen had de leeftijd van boven 60 jaar, aan de andere kant zien wij dat 61% van de overledenen boven 60 jaar waren, enkele kwetsbare groepen zijn de groep mensen met hoge bloeddruk, diabetis, obesitas of overgewicht en nierziekten. Het is dus duidelijk dat wij als overheid deze kwetsbare groepen meer moeten gaan beschermen.

Let op uw voeding, blijf bewegen en rook niet. Suriname is rijk aan groenten en fruit. Maak hiervan maximaal gebruik, Uw weerstand wordt hierdoor verhoogd.

We gaan het samen doen,
voor ons allen,
voor onze kinderen,
voor ons geliefd land Suriname.
God zegene u.
Dank U voor uw aandacht".
Advertenties