Santokhi: SLM heeft een schuld van US$ 75 miljoen
16 Nov, 11:27
foto
President Chan Santokhi beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Beeld: DNA)


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kampt op dit moment met ruim US$ 75 miljoen aan schuld. Het bedrijf heeft de afgelopen 10 jaar geen winst gemaakt. Eind van deze maand of uiterlijk begin volgende maand zal het integraal uitgewerkt crisisplan worden gepresenteerd aan de regering, waarbij wij hieromtrent een definitief besluit zullen nemen. Dit heeft president Chan Santokhi zojuist meegedeeld in De Nationale Assemblee. De regering is aan het woord naar aanleiding van vragen die tijdens de begrotingsbehandeling zijn gesteld afgelopen week.

Bij de SLM hebben wij de raad van commissarissen vervangen, nadat is gebleken dat er grote problemen waren in het bedrijf. Er is een scan gemaakt van het bedrijf. Het bedrijf verkeert op dit moment in erbarmelijke omstandigheden en is stuurloos. Er was geen deugdelijke leiding. Naar aanleiding daarvan is de directeur van de SLM ontheven.

De inzet van de Boeing 777, die tegen het advies van de toenmalige directie is aangeschaft, maar door de toenmalige regering is opgedrongen, kan nog niet geschieden omdat de ETOPS-certificering nog niet rond is.
Tegelijkertijd heeft de toenmalige Regering een staatsgarantie afgegeven voor de lease van de 777, die gepaard gaan met hoge kosten. De regering heeft besloten dat er een crisisteam moet komen aan de top van SLM. Dat team moet worden ingevuld door nationale en buitenlandse deskundigen, ook uit de diaspora.

Om de SLM weer goed op koers te krijgen, zullen we ervaring en expertise ook buiten onze landsgrenzen moeten aantrekken. Op dit moment wordt door de raad van commissarissen de laatste hand geslagen aan het crisisplan. De eerste inzichten van dit crisisplan zijn onlangs gepresenteerd aan de regering, waaruit een vruchtbare discussie is voortgevloeid.
Advertenties