Goerdayal: Srefidensi mag land niks kosten
15 Nov, 00:56
foto
Commissievoorzitter Pretap Goerdayal geflankeerd door ondervoorzitter Maurits Hassankhan en adviseur Ram Sardjoe. (Foto: Raoul Lith)


Voor de activiteiten die gepland staan rond de viering van 45 jaar Srefidensi is een begroting gemaakt van SRD 875.000,. Van dit bedrag is SRD 700.000 bestemd alleen voor de activiteiten op en rondom het Onafhankelijkheidsplein. Voorzitter Pretap Goerdayal van de commissie belast met de viering zegt dat het de bedoeling is om de herdenking te organiseren zonder dat de Staat voor de kosten hoeft op te draaien. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft een kwart miljoen begroot.

Goerdayal merkt op dat voor het financieren van de Srefidensi viering er een beroep is gedaan op verschillende bedrijven. Volgens hem zijn er hiervoor 25 bedrijven geïdentificeerd door de commissie en zijn deze per brief benaderd. Zonder namen te noemen deelt de commissie voorzitter mee dat een aantal bedrijven al positief heeft gereageerd op het verzoek. Volgens hem was er op vrijdag al rond de SRD 600.000 aan toezeggingen. Het is de bedoeling dat het resterend bedrag (SRD 275.000) in de komende dagen opgehaald moet zijn.

Op 25 november zullen de traditionele minuutschoten gelost worden. Het eerste schot wordt ‘s morgens precies om zes uur afgevuurd. Er worden 21 schoten gelost met tussenpozen van een minuut. Volgens planning start om tien uur de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee. Om twaalf uur zullen de gewapende machten defileren voor het staatshoofd. Om het geheel een extra tintje te geven zullen dit jaar ook culturele groepen meedoen in een optocht. Hierna volgt de ronde waarbij het staatshoofd de zogenoemde felicitaties in ontvangst neemt met hieraan gekoppeld een receptie. 

Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden heeft de commissie rekening moeten houden met twee uitdagingen. “Dat zijn de precaire staat van de staatsfinanciën en de Covid-19 protocollen. Het is een hele uitdaging geweest om een waardige herdenking te organiseren,” stelt Goerdayal.  Hij benadrukt dat er strenge Covid-19 protocollen in acht genomen worden. De organisatie verwacht ruim 300 gasten. Naast de Guyanese president worden ook ministers van Buitenlandse Zaken van verschillende landen verwacht.

“We hebben de ministeries gevraagd om met eigen budget dan wel met donaties van buiten uit ook activiteiten te ontplooien”. Goerdayal stelt dat aan hen is gevraagd de activiteiten te richten op culturele zaken, sociale en educatieve activiteiten. In een draaiboek moeten deze activiteiten vastgelegd zijn. In verband met de 45e Onafhankelijkheidsdag van de republiek is het verwachtbaar dat er verschillende initiatieven op districtsniveau zullen zijn. Ook aan de districtscommissarissen wordt het verzoek gedaan om na te gaan want hun budget is. De instructie is gegeven dat geen enkele activiteit mag drukken op de staatsfinanciën.

Raoul Lith
Advertenties