PCS ingenomen met Kiwa hercertificering
12 Nov, 04:46
foto


De directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Raj Jadnanansing, is ingenomen met de Kiwa hercertificering. Dit is een uitdaging met de covid-pandemie, zegt hij.  Van 2 tot en met 11 november is de jaarlijkse Kiwa-audit zonder kritische tekortkomingen doorlopen door de creativiteit en flexibiliteit van zowel de directie, het management als de overige personeelsleden.

Vanwege de heersende Covid-19 pandemie is de auditplanning in twee fasen uitgevoerd, te weten in de maanden mei (fase 1) en november (fase 2). Als ISO-gecertificeerd ziekenhuis is het van belang om op regelmatige basis na te gaan in hoeverre de bedrijfsprocessen conform de geldende ISO-norm nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in termen van kwaliteitsmanagement. In dit kader worden vooraf interne audits uitgevoerd door de Kwaliteitsunit van het PCS ten einde het certificeringstraject in goede banen te leiden.

Tijdens het eindgesprek met de directie en de Kwaliteitsunit van het PCS is door Petra Verstraten, lead auditor namens Kiwa Nederland, medegedeeld dat het PCS positief advies verkrijgt voor hercertificering. Uiteraard zullen de nodige verbeterpunten worden aangepakt en gemonitord met alle interne en externe stakeholders om zodoende de kwaliteitsbewaking van de bedrijfsprocessen van het PCS te garanderen.

Als enig psychiatrische ziekenhuis in Suriname heeft PCS reeds 125 jaar zijn bestaansrecht bewezen in de (geestelijke) gezondheidszorgsector, stelt de directie. Het PCS zal zich beijveren om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening naar de samenleving toe te garanderen, bevorderen en af te stemmen op de hulpvraag.

Advertenties