Reactie op artikel over penningmeester PSC ontslagen
27 Oct, 04:44
foto


Middels deze wens ik, Kasi Sarwankoemar inspecteur van politie 2e klasse, te reageren op de onjuistheden in het bericht van 16 oktober onder de kop “ALV PSC staat achter Atompai; penningmeester ontslagen”.  Op de gehouden bestuursvergadering van PSC (Politie Sport Centrum) van 1 oktober 2020 zijn handelingen van de ondervoorzitter Atompai uit de doeken gedaan. Het gaat hierbij om onder andere dat de ondervoorzitter een dag voordat hij naar Nederland zou vertrekken in de maand oktober 2017 een bedrag van SRD 100.000 heeft geleend, waarbij hij te kennen gaf dat de secretaris van PSC mede ondertekend heeft voor de lening. Van dat geld zou SRD 70.000 bestemd zijn voor aankoop van truitjes in Nederland en zou SRD 30.000 betaald worden aan de Basketbal bond. Truitjes zijn nooit gekocht en basketbal Bond is nooit betaald. Naar aanleiding hiervan is de Politie Basketbalvereniging door de bond geroyeerd. Dit geldbedrag is buiten het gezichtsveld van mij als penningmeester gebleven. 

Op de gehouden bestuursvergadering van 1 oktober heeft de secretaris te kennen gegeven dat hij nimmer heeft getekend voor deze lening. Dit geldbedrag is met een rente van 15.5% terug betaald. In elk geval is uit verklaring van de secretaris op 1 oktober 2020 gebleken dat hij niet heeft ondertekend en hierdoor de ondervoorzitter geen mandaat had om dat geldbedrag te lenen. Tot op heden kan Atompai de leenovereenkomst niet overleggen en kon ook niet aangeven welke bestemming aan dit geldbedrag is gegeven.

Op 16 juli 2018 en wel tijdens het verblijf van mij als penningmeester in het buitenland, is een bedrag van SRD 31.000 gelicht van de rekening van PSC. Tot op heden kan de ondervoorzitter Atompai niet aangeven welke bestemming hieraan is gegeven. Op 9 juli 2019 is door de ondervoorzitter Atompai een bedrag van SRD 90.000 van de Politie Sport Centrale geleend.

Op 30 april 2020 is door de ondervoorzitter een bedrag geleend van SRD 50.000 van PSC. Hierbij had Atompai te kennen gegeven dat hij dit bedrag samen met de SRD 90.000 zou terug betalen. Echter heeft hij bij de bestuursvergadering van 1 oktober 2020 aangegeven dat hij zich niet kan heugen dat hij geld heeft geleend. Aangezien de handelingen van Atompai uit de doeken zijn gedaan, werd hij boos en heeft de samenwerking met mij als penningmeester opgezegd. 

Naar aanleiding hiervan is door de meerderheid van het bestuur een verzoek gericht naar de procureur-generaal voor het instellen van een financieel onderzoek. Vijf van de negen bestuursleden hebben ondertekend voor het verzoek tot onderzoek. Op 12 oktober heb ik mijn functie als penningmeester neergelegd, reden waarom ik op de ALV van woensdag 14 oktober 2020 niet aanwezig was.

Geheel ten onrechte beschuldigt Atompai mij als penningmeester dat ik geldbedragen niet kan verantwoorden en dat ik maandelijks SRD 2.000 aan kosten voor bestuursvergadering heb afgetrokken. Voorts is er nooit een bedrag van SRD 5.000 aan onvoorziene uitgaven afgetrokken. De onvoorziene uitgaven liggen tussen de SRD 2.000 en SRD 3.000. Dit bedrag is aangewend om drank na elke wedstrijd voor de spelers van PVV te kopen. Vanaf de maand maart 2020 zijn er geen wedstrijden gespeeld. Naar aanleiding hiervan is er geen post van onvoorziene uitgaven afgetrokken. De financiële verslagen liggen bij het secretariaat ter inzage. 

De onterechte beschuldigingen gedaan door de ondervoorzitter Atompai zijn bedoeld om mij als  penningmeester te bekladden om de aandacht van zijn eigen gedragingen af te leiden. Ik heb de procureur-generaal ingeschakeld vanwege ernstige malversaties en verduisteringen en nu is Atompai op revanche tour. Het frappante is dat pas wanneer ik mede namens de overige bestuursleden een klacht deponeer tegen Atompai, hij tot de ontdekking komt dat de penningmeester slecht beleid heeft gevoerd. Dit wordt slechts beweerd door Atompai in zijn drang naar sensatie en zijn behoefte om zichzelf belangrijk te maken. Als Atompai geen kwaad vreest met het onderzoek, waarom probeert hij via de ALV het onderzoek te dwarsbomen?

Ik heb geen behoefte aan polemiek via de pers en heb deze kwestie reeds in de capabele handen van de procureur-generaal gelegd. Atompai moet de gelden van de leden van PSC retourneren en niet met modder gooien, nu zijn gedragingen zijn ontbloot.

Sarwankoemar Kasi, inspecteur van politie 2e klasse
Advertenties