Omstreden wet 'Rij- en Voertuigenbelasting' op operatietafel
14 Oct, 15:26
foto
Mohamed-Shiraz Boedhoe, voorzitter presidentiële commissie.


President Chan Santokhi heeft de werkgroep 'Aanpassing Wet Evaluatie Rij- en Voertuigenbelasting' geïnstalleerd. Deze presidentiële commissie zal het proces van evaluatie en herziening van de wet opstarten en waar nodig aanpassingen plegen. Hij spreekt van een zeer omstreden wet, omdat er tegenstrijdige bepalingen en wettelijke onvolkomenheden zijn. Zowel de handhaving als het institutioneel kader is nog onduidelijk. Desondanks zijn er delen van de burgerij die hun betalingsverplichtingen zijn nagekomen en is er bijkans SRD 52 miljoen binnengehaaldDe commissie wordt geleid door Mohamed-Shiraz Boedhoe. 

Santokhi memoreerde dat er heel wat te doen is geweest in de samenleving over de wet, die in januari 2019 is afgekondigd. Hij doelt op de legaliteit, het institutioneel kader en het beleid. De president vindt dat wanneer er wetten worden gemaakt, moeten die de normen bevatten welke gedragen worden door de burgerij. Daarbij dient het parlement overtuigd te worden waarom de wet nodig is.

Uiteindelijk heeft de vorige regering ingezien dat de wet onvoldoende bepalingen heeft om effectief te zijn en heeft zij deze opgeschort. Er werd een werkgroep samengesteld voor herziening en er is heel wat werk verzet. Volgens de president zal hiermee het werk van de presidentiele werkgroep wat makkelijk gemaakt worden. Wat de regering wil is de wet Rij- en Voertuigenbelasting rechtstatelijk te laten zijn, conform wet en recht. Het moet uitvoerbaar zijn en er moet duidelijkheid zijn omtrent het institutioneel kader, de naleving, controle en het toezicht, meldt de Communicatie Dienst Suriname.   

Santokhi merkt op dat de middelen die uit de wet voortvloeien, aangewend kunnen worden voor de infrastructuur, dat op haar beurt bepalend is voor de economische ontwikkeling, de mobiliteit en de productie. Zowel de financiële crisis als de huidige Covid-pandemie vragen financiële middelen en indien de middelen uit de Rij- en Voertuigenbelasting daarvoor aangewend kunnen worden, komen andere middelen vrij. 

Boedhoe benadrukt dat het aan de overheid is om te bepalen of de wet wordt toegepast. De commissie gaat voornamelijk kijken naar de verschillende hiaten als ook de maatschappelijke impact sinds de afkondiging en toepassing van de wet. 
De commissie heeft drie maanden de tijd om rapport uit te brengen, waarna de wet door de regering ter correctie aan De Nationale Assemblee zal worden aangeboden.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January
Saturday 16 January