De kunst om gefocust te blijven
09 Sep, 02:52
foto


De regering Santokhi-Brunswijk zit al bijna twee maanden in het zadel. Schoorvoetend beginnen de paarden in beweging te komen, enkele met beginnende misstapjes die als grote triggers bij vele burgers hun mindset negatief heeft geraakt. Triggers zijn gebeurtenissen, situaties en menselijk handelen die vaak als negatief in de mindset van burgers worden ingeprent. Het Surinaamse volk is zeker de laatste tien jaren al behoorlijk negatief in zijn mindset aangetast.

In kort weer: de mindset wordt gevormd door de samenwerking van ieder mens zijn 5 dynamieken: mentale focus, materiële vermogen, emotie capaciteit, lichamelijke gezondheid en spiritueel vermogen: op inkomende triggers. Is er een ge-oliede samenwerking van de 5 kanalen op de trigger, dan blijft de mindset veelal hoog van kwaliteit ondanks de sterke negativiteit van de trigger.

De gevormde mindset op dat moment bepaalt onder geleide van het mentale vermogen welke gedachten, keuzes en acties dus gedrag zullen komen. In het emotie kanaal zit helaas een groot probleem: de mindvirus.

De mind virus: is de ophoping van opgeslagen, slecht verwerkte emoties in icon vorm in ons, sinds onze bevruchting en de periode na geboorte tot op heden. Deze icons oftewel mind virussen (MV) = toxische energie en informatie, worden nu dagelijks getriggerd door personen en situaties in onze omgeving.

Als de trigger zwaar de MV heeft geraakt in negatieve zin, maakt dat de MV zich opblaast net als een grote rode ballon met negatieve energie en stuurt dan de mindset die laag van kwaliteit wordt. Zo’n mindset kan als de MV erg groot is opgeblazen, dan zelfs het verstand (mentale kanaal) bypassen en dus slecht gedrag en acties tot gevolg hebben. Vergelijk dit met het computervirus dat als goed getriggerd, de hele werking van de computer overneemt. De mindset wordt ook wel genoemd de “software” van de mens.

Dat is nu wat bij velen onder ons gebeurt. Triggers worden heftig en frequenter zoals: benzine duurder, belasting hoger, covid impact, weinig medicijnen, ambtenaren die zichzelf hebben verrijkt, gelden die gestolen zijn, economie ingeklapt, angst, paniek, wanhoop nabij ook door Covid. Plus de enkele misstapjes van enkele paarden en zie daar wat een stortvloed van negatieve reacties dat alleen heeft uitgelokt. (herkent u al die rode ballonnen die groter werden?)

Het is belangrijk dat wij allen, regering en burgers, gefocust kunnen blijven op het doel: negen maanden reddingsfase, dan stabilisatie fase en groeifase.

Maar dan zoals hier en ook tijdens de retreat aan de regering de mindset kennis geïntroduceerd, let op triggers plaatsen naar de bevolking toe en als regering ook individueel werken aan de eigen mindset en 5 dynamieken. Want de president, vicepresident en ministers kunnen door de vele triggers die op hen zelf afkomen, ook geraakt worden in hun emotiekanaal en dan blaast de MV zich op en neigt de mindset dan omlaag te gaan. Bij triggers die gelanceerd moeten worden, is het belangrijk dat transparant en met uitleg communiceren naar het volk toe te doen.

Voor ons als burgers: ook wij moeten meer onze 5 kanalen dagelijks balanceren, want de triggers worden erger en feller en staat de MV op de loer, om geraakt te worden, zich op te blazen en de mindset over te nemen. De MV voedt zich met toxische energie en wil ons toxisch dus in chaos hebben. De MV probeert onze focus te verdoezelen en subtiel onze aandacht terug te brengen op de slechte triggers, dat is haar voeding. Zeker, wij als burgers moeten ook alert blijven welke triggers de regering en parlementariërs zelf plaatsen en daarop inspelen: op de vingers tikken of juist steunen.  Door de 5 kanalen goed te managen, kunnen we adequaat omgaan met triggers en MV’s en blijven we grotendeels gebalanceerd, gefocust en manifesteren wij dan goede gedachten, maken we de juiste keuzes en tonen wij goed en passend gedrag. Dit werkt door in een betere gezondheid, productie en voldoening in alle lagen van de maatschappij.

Soeresh Gobardhan, age management arts & coach
Email: soereshgobardhan@gmail.com

Advertenties