NDP-fractie dringt aan op behandeling interpellatie Covid-19
26 Aug 2020, 17:00
foto


De fractie van de Nationale Democratische Partij in De Nationale Assemblee heeft vandaag aangedrongen bij Assembleevoorzitter Marinus Bee om het interpellatievoorstel over de Covid-19 situatie zo spoedig mogelijk te behandelen. Het voorstel is ingediend op 19 augustus. 

In het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording wordt aan de leiding van het parlement gevraagd om de regering uit te nodigen om het college zo omstandig mogelijk te informeren over de alarmerende Covid-19 situatie. Echter is na een week van indiening nog steeds niet duidelijk wanneer dit voorstel behandeld zal worden, schrijft de NDP-fractieleider Rabin Parmessar. 

Tevens is er wederom in het fractieleidersoverleg van dinsdag dringende aandacht gevraagd voor de openbare behandeling van het interpellatievoorstel. Inmiddels is ook bekend dat de recesperiode ingaat per 1 september 2020. De NDP-fractie heeft vooralsnog geen zicht op de behandeling van het voorstel.

"Tegen deze achtergronden, het dringend karakter van de epidemie in ons land en de gevolgen daarvan, vragen wij het ingediend interpellatievoorstel zo spoedig doch voor ingang van de recesperiode te behandelen. Vertrouwend op uw medewerking uwerzijds, verblijven wij met de vriendelijke groeten," schrijft de fractieleider. 
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May