Coalitie-partijen noemen overleg met elkaar 'vruchtbaar'
27 Jun, 14:28
foto


De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zeggen in een verklaring dat er een vruchtbaar overleg is gevoerd vandaag. Verwacht wordt dat zondagmiddag meer duidelijkheid komt. Starnieuws heeft vernomen dat aan de NPS een nieuw ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu is aangeboden. Hierover zal de NPS zondag met haar structuren overleg voeren.  

"Hedenmorgen hebben de voorzitters van de VHP, ABOP, NPS en PL, conform planning, elkaar gesproken in De Nationale Assemblee. Het doel was om de voorbereidingen van de eerste zitting van De Nationale Assemblee op maandag 29 juni a.s. met de uitgaande voorzitter van de DNA te bespreken. De vier leiders kijken uit naar een goede organisatie van de beëdiging en toelating van de gekozen Assembleeleden, alsook naar de eerste vergadering van de hoogste volksvertegenwoordiging waar de voorzitter en vicevoorzitter zullen worden gekozen.

Een ander belangrijk punt dat in goede, vriendschappelijk en openhartige sfeer is besproken, is de verdere formatie van de coalitie. Alle leiders onderkennen het belang van een constructieve opstelling, uitgaande van het gegeven mandaat van de bevolking. Coalitieleiders hebben op basis hiervan duurzame oplossingen gezocht en gevonden, die moeten leiden tot een optreden in eenheid en met gezamenlijke kracht.

Deze voorstellen zullen door de leiders zo spoedig mogelijk met hun respectieve partijstructuren besproken worden. De verwachting is dat morgenmiddag de besluiten van de toekomstige coalitie aan het publiek kenbaar gemaakt zullen worden," zeggen de samenwerkende partijen in een bericht. 
Advertenties

Friday 25 September
Thursday 24 September
Wednesday 23 September