Advocaat Best: 'Valutawet' is onrechtmatige wetgeving
28 Mar 2020, 22:41
foto


Advocaat Gaetano Best zegt het te betreuren dat mevrouw Mansaram, in een artikel op Starnieuws, een memo, die hij voor cliënten heeft geschreven, over de implementatie van een aantal bepalingen uit de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT), volledig uit zijn verband trekt, daaruit selectief citeert en daar vervolgens een conclusie aan verbindt waar de memo geen enkele grondslag voor biedt. 

De reactie van Best luidt als volgt:
“Mijn professionaliteit en beroepsethiek staan eraan in de weg een memo, die ik op verzoek van cliënten heb geschreven, op Starnieuws te bespreken. De door Mansaram getrokken conclusie, als zou uit mijn memo blijken dat er met de “Valutawet” niets aan de hand is, is echter volstrekt onjuist.

Integendeel ben ik na bestudering van de WCVT van oordeel dat deze wet (i) op een onbehoorlijke wijze tot stand is gekomen; (ii) getuigt van een fundamenteel gebrek aan inzicht in zowel wetgevingstechniek alsook het bestaande wettelijke stelsel betreffende de regulering van het deviezenverkeer; (iii) leidt tot onevenredig nadeel zijdens ondernemingen en particulieren; en (iv) derhalve onrechtmatige wetgeving is.”

Advertenties